آخرین مقالات

خانه » روش تحقیق » افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشکار و غیر ورزشکار

افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشکار و غیر ورزشکار

مختصر توضیحات در مورد دانلود افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشکار و غیر ورزشکار

فصل اول
۱-روش انجام تحقیق
۲-پیش فرض
۳-جامعه آماری دقیق
۴-نمونة دقیق و چگونگی نمونه برداری ها
۵-مقدمه
۶-هدف کل تحقیق
۷-فرضیه
۸-روش آماری تحقیق
۹-تعریف واژه ها
الف – افسردگی چیست ؟
ب – تعریف ورزش

مقدمه :
در حال حاضر جوامع بشری با همه پیشرفت و جهش که در کلیة متون و علوم مختلف بشری است توجه ناچیزی به جنبه های روانی ، تربیتی ، عاطفی ، اخلاقی ، اجتماعی و بهداشت روانی افراد نموده است .
پیچیدگی و گرفتاریهای جوامع انسانی امروز آگاهی لازم در زمینه های یاد شده را اجتناب نا پذیر و ضروری می نماید . به نظر می رسد اوضاع و احوال شرایط زندگی مدرن و پیچیدگی حاصل از آن انزوا و فرد گرایی همراه با آن از عوامل عمده ای است که زمینة ابتلاء به بیماری روانی از جمله افسردگی را فراهم می کنند .
موضوع تحقیق :
الف – مسأله : آیا رابطه بین افسرگی و فعالیت های ورزشی موجود است .
هدف کلی و آرمانی تحقیق :‌
۱–هدف این تحقیق بررسی رابطه بین تمرینات ورزشی و افسردگی کمتر است .
۲-ارائه کارهای مناسب و پیشنهادات مؤثر در زمینة اثرات مثبت فعالیت های ورزشی در درمان و کاهش افسردگی و میزان خودکشی .
ب – فرضیه :‌
افرادی که به فعالیت ورزشی می پردازند افسردگی کمتری را نسبت به افرادیکه ورزش نمی کنند نشان می دهند .

فایده تحقیق :
افسردگی یکی از شایع ترین اختلالات روانی است که در حال حاضر هر فرد ممکن است آنرا در طول زندگی خود بطور متناوب یا مستمر تجربه کند .
این موضوع صرفاً محدود به زمان و مکان خاصی هم نمی باشد بلکه واکنشی است که در مقابل فشارات عصبی و مشکلات ناشی از جوامع مدرن یا نیمه مدرن کنونی موجود و گویای حالتی است که در هر دوره زمان برای هر کس ممکن است روی دهد .
به صراحت می توان اعلام نمود که تعدادی از افراد بالغ در دوره ای از عمر خود دچار این حالت گردیده و عده ای بیشتری از این افراد به افسردگی خود آگاه نیستند و اگر این حالت روانی ادامه پیدا کند منجر به بعضی مشکلات روانی و بدنی می شود و ادامه در آخر منجر به خودکشی فرد می گردد .

برای دانلود این پروژه بر روی “خرید این فایل “ کلیک نمایید

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق