آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » اقتصاد » بررسی عملکرد سایت بازار بیز Bazaar Biz در جذب مشتریان و ارائه راهکارهای اقتصادی

بررسی عملکرد سایت بازار بیز Bazaar Biz در جذب مشتریان و ارائه راهکارهای اقتصادی

فهرست مطالب
مقدمه ۱
فصل اول- طرح تحقیق ۲
عنوان کامل پژوهش ۳
هدف پژوهش ۳
بیان مسئله ۳
اهمیت مساله (نظری –عملی) ۳
سوال (ها) یا فرضیه‌ها (های) پژوهش ۴
تعریف علمی‌و متغیرهای مورد بررس ۴
مشخص کردن مقیاس اندازه گیری متغیرها ۵
مشخص کردن نقش متغیرها (باز خور) ۵
طرح پژوهش ۵
جامعه و گروه نمونه مورد بررسی ۵
روش نمونه برداری ۵
ابزارگر آوری داده‌ها ۶
روش گرد آوری داده‌ها ۶
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۶
فصل دوم- ادبیات تحقیق ۷
تعریف تجارت الکترونیکی (E Business) 8
سیستم‌های اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی (ECS) 10
مفاهیم BPR برای تجارت الکترونیکی ۱۳
زمینه‌های BPR برای تجارت الکترونیکی ۱۵
CRM و بازاریابی الکترونیکی ۱۷
چرا به CRM نیاز است؟ ۱۸
سازگاری ERP با تجارت الکترونیکی ۱۹
کاربردهای ERP 22
یکپارچه سازی سیستم‌های نرم افزاری معروف به EAI 23
ارتباط مدیریت حلقه تامین (SCM) با تجارت الکترونیکی ۲۵
یکپارچگی اطلاعات الکترونیکی ۲۶
هم زمانی الکترونیکی ۲۶
همکاری جریان کار الکترونیکی ۲۶
مدلهای جدید تجاری ۲۶
استفاده از فن آوری اطلاعات IT در حلقه تامین ۲۷
تبلیغات بازاریابی از طریق اینترنت ۲۷
تشخیص مشتریهای بالقوه ۲۸
تشخیص نیاز مشتریهای بالقوه ۲۹
جمع آوری اطلاعات نیاز مشتری با استفاده از اینترنت ۳۰
جمع آوری اطلاعات نیاز مشتری با استفاده از فروشگاه الکترونیکی ۳۰
اطلاعات رسانی به مشتری‌های بالقوه ۳۰
فرایند فروش ۳۲
جمع آوری سفارش ۳۲
دریافت پول ۳۳
دریافت پول در فروشگاههای الکترونیکی ۳۳
دریافت پول از طریق کارتهای اعتباری ۳۴
توزیع محصول ۳۴
مدل فروش تاجربه تاجر (B2B) 34
1- کاهش هزینه‌های منابع و ابزار عملیاتی ۳۵
۲- بهبود کنترل و مدیریت منابع ۳۵
۳- کاهش سیکل زمان عملیات ۳۵
فرآیند خرید و انبارداری ۳۶
خرید با استفاده از اینترنت ۳۶
تعریف مبادله الکترونیک داده‌ها ۴۱
مستندات مورد انتقال ۴۲
تفاوت باانتقال الکترونیک وجوه و پست الکترونیک ۴۳
فناوریهای مرتبط با مبادلـه الکترونیک داده‌ها ۴۴
استانداردهای مبادله الکترونیک داده‌ها ۴۴
مزایای مبادله الکترونیک داده‌ها ۴۸
محدودیتهای اجرای مبادله الکترونیک داده‌ها ۵۰
بازاریابی الکترونیک چیست ؟ ۵۳
عوامل موفقیت در بازاریابی الکترونیک(BONI): 57
بانکداری الکترونیک ۶۰
موانع موجود برای گسترش سیستم‌های بانکداری الکترونیک در ایران ۶۱
خلاصه ای از تاریخچه بانکداری اینترنتی ۶۴
مروری بر ویژگی‌های بانکداری اینترنتی ۶۶
مزایای بانک‌های صددرصد اینترنتی ۶۷
دستیابی در هر مکان و هر زمان ۶۸
عدم هرگونه دردسر برای گشایش حساب ۶۸
سهولت در پرداخت قبوض ۶۹
معیب بانک‌های صددرصد اینترنتی ۶۹
ملاقات حضوری در بانک را فراموش نکنید ۶۹
واریز نمودن پول نقد در حساب‌ها را فراموش کنید. ۶۹
نبودن بعضی از خدمات ویژه ۶۹
مشاور مالی ۷۰
مواظب هیولای کارمزد باشید! ۷۰
ضرورت آشنایی با فناوری ۷۰
انتظار چه کارمزدهایی را باید داشته باشید؟ ۷۰
کاربری بانکداری اینترنتی ۷۱
معامله کنندگان اینترنتی ۷۱
پس انداز کنندگان ۷۱
خریداران فوری ۷۱
پرداخت قبوض ۷۲
وام گیرندگان ۷۲
کارمزد دستگاه‌های خودپرداز ۷۲
کشیدن چک و درخواست دسته چک ۷۲
کارت‌های اعتباری ۷۲
سایر خدمات بانکی ۷۳
سایر کارمزدها ۷۳
راه حلی برای برتری در بانکداری: شعبه اینترنتی ۷۳
چهار اصل اساسی در ایجاد یک شعبه اینترنتی ۷۴
شناخت اقتصاد اینترنتی ۷۴
کاربری شعبه اینترنتی ۷۵
ارائه یک برنامه سازگارتر با تحولات فناوری اینترنت ۷۶
حسابگرهای بهنگام اینترنتی: روشی ساده و عالی برای جذب مشتری ۸۰
راهبرد الکترونیک، در بانکداری اسلامی ۸۱
۱- وجود حجم قابل قبول نهادها و مبادلات اسلامی ۸۳
۲- هماهنگی با جریان علمی مبادلات الکترونیک ۸۵
۳- کشش پذیری راهبردی، در مجامع اسلامی ۸۹
۴- وحدت رویه فقهی نسبت به تنوع عملیات ۹۱
دولت الکترونیکى، فرصت‌ها، چالش‌ها و روند آینده ۹۴
تعریف دولت الکترونیکى : ۹۴
مزایاى دولت الکترونیکى ۹۴
دولت الکترونیکى در سرتاسر جهان : ۹۵
چالش‌هاى آینده فراروى دولت الکترونیکى ۹۵
آشنایى شهروندان با ارزش‌هاى دولت الکترونیکى ۹۷
اطمینان از دسترسى به اطلاعات و خدمات مفید ۹۷
هماهنگ سازى طرح‌هاى دولت الکترونیکى بومى، منطقه اى و ملى ۹۸
فراهم کردن دسترسى به اینترنت و مخابرات مطمئن و با ثبات ۹۹
مدیریت مسائل مربوط به زبان و• ارتباطات ۹۹
تحت پوشش قرار دادن معلولان در دولت الکترونیکى ۱۰۰
دولت الکترونیکى در ایالات متحدة آمریکا ۱۰۰
حفظ حریم شخصى ۱۰۱
امنیت اطلاعات کامپیوترى ۱۰۱
کلینگر، کوهن ۱۰۱
مدیریت تکنولوژى اطلاعات فدرال ۱۰۱
قانون توانبخشى ۱۰۲
قانون حفاظت حریم شخصى کودکان در فضاى آنلاین ۱۰۲
قانون تجارت الکترونیکى ۱۰۲
فصل سوم- روش تحقیق ۱۰۴
روش تحقیق ۱۰۵
مصاحبه با مدیران سایت ۱۰۶
جامعه آماری ۱۱۳
منابع اطلاعات ۱۱۴
فصل چهارم- جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده‌ها ۱۱۵
جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها ۱۱۶
اطلاعات راجع به سایت بازاربیز ۱۱۶
بررسی فرضیه ها ۱۱۷
فرضیه ۱ ۱۱۷
فرضیه ۲ ۱۱۷
فرضیه ۳ ۱۱۸
فرضیه ۴ ۱۱۸
تحلیل یافته های مصاحبه ای ۱۱۹
مدیران ۱۱۹
طراحان ۱۲۰
برنامه نویسان ۱۲۰
تبلیغات ۱۲۱
فصل پنجم- نتیجه‌گیری و پیشنهادات ۱۲۲
نتیجه گیری ۱۲۳
نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه ۱ ۱۲۳
نتایج به دست آمده در ارتباط با فرضیه ۲ ۱۲۴
نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه ۳ ۱۲۵
نتایج به دست آمده در رابطه با فرضیه ۴: ۱۲۶
پیشنهادات ۱۲۷
پیشنهادات در ارتباط با فرضیه ۱: ۱۲۷
پیشنهادات در ارتباط با فرضیه ۲ ۱۲۷
پیشنهادات در ارتباط با فرضیه ۳ ۱۲۸
پیشنهاد در رابطه با فرضیه ۴: ۱۲۸
سایر پیشنهادات ۱۲۹
منابع وماخذ ۱۳۱
ضمائم و نمودارها

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق