آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » روانشناسی و روانپزشکی » بررسی ملاکهای انتخاب دوست در بین دانش آموزان پایه اول پسر در مقطع متوسطه شهرستان ملایر

بررسی ملاکهای انتخاب دوست در بین دانش آموزان پایه اول پسر در مقطع متوسطه شهرستان ملایر

فهرست مطالب
فصل اول
بیان مسئله ۹
بیان هدف ۱۰
ضرورت اجرای طرح ۱۱
سوالات تحقیق ۱۲
بیان فرضیه ۱۳
تعاریف عملیاتی ۱۳
فصل دوم تاریخچه تحقیق و مطالعة منابع مربوط به موضوع
نوجوانی ۱۶
تاثیر معاشران ۲۰
دوست یابی ۲۵
طرد شدن و پذیرفته شدن از سوی همسالان ۲۹
تحقیقات انجام شده ۳۶
فصل سوم روش اجرای تحقیق
جامعه ۴۳
نمونه و روش نمونه گیری ۴۳
روش جمع آوری اطلاعات ۴۴
ابزار تحقیق ۴۴
روش آماری بکار رفته ۴۴
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل
تجزیه و تحلیل داده ها ( اطلاعات) ۴۷
توصیف اطلاعات رابطه با فرضیه ها ۴۷
فصل پنجم
سوالات و داده‌‌ها ۴۷
تفسیرنتایج ( بحث و خلاصه) ۸۹
بیان مسئله ۹۲
نتیجه گیری کلی ۹۲
نمودار ۹۳
کاربرد و منابع ۹۵
فهرست منابع ۹۵
پرسشنامه

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق