آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » حسابداری » بررسی و تجزیه تحلیل سیستم مالی و کنترل داخلی شرکت سهامی خاص گلهار

بررسی و تجزیه تحلیل سیستم مالی و کنترل داخلی شرکت سهامی خاص گلهار

فهرست مطالب
چکیده تحقیق
فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت موضوع
اهداف تحقیق
اهداف کلی تحقیق
اهداف جزئی تحقیق
سوالات اساسی
تعریف واژه های تحقیق
فصل دوم: پیشینه تحقیق
اهمیت گوشت از دیدگاه تغذیه
پروتئین گوشت
چربی گوشت
ویتامین های گوشت
مواد معدنی گوشت
هیدرات های کربن گوشت
گوشت به عنوان یک منبع انرژی
مواد طعم دهنده و معطر ( آروماتیک )
تاریخچه صنعت
اهمیت غذایی سوسیس و کالباس
انجمن صنفی صنایع فراورده های گوشتی ایران
هیات مدیره از سال الی
هیات مدیره ازسال الی
هیات مدیره از سال الی
مشکلات ساختاری
مدیری موفق است که
خلاصه از اخبار و فعالیتهای انجمن و تعاونی درسالهای اخیر
خبرهایی از کارخانه های عضو انجمن
اعضاء هیات مدیره چه کسانی هستند
اعضاء انجمن چه کسانی هستند
هدف تشیکل
ادویه را بشناسیم
تاریخچه تجارت ادویه
سال قبل از میلاد تا میلادی

فصل سوم: جمع اوری داده ها و اطلاعات
تاریخچه شرکت سهامی خاص گلهار
تعریف شرکت سهامی
شرکت سهامی خاص
سرمایه شرکت سهامی خاص
ثبت شرکت سهامی خاص
مشخصات شرکت سهامی خاص
اساسنامه
اساس نامه شرکت سهامی خاص گلها ر
سرمایه
سرمایه شرکت گلهار
انتخاب مدیران و مدت ان
بیلان – ترازنامه
بیلان وترازنامه شرکت گلهار
سودوزیان شرکت
حساب سود وزیان شرکت گلهارسال

فصل چهارم :تجزیه وتحلیل داده ها
هدف تشکیل شرکت گلهار مشهد
میزان تولید کارخانه بر اساس ظرفیت اسمی آن
استانداردهای تولید محصول در شرکت گلهار
شرکت برای بهبود کیفیت محصول چه چاره ای اندیشیده است ؟
به چه علت سیستم انبار داری به روز نمی باشد ؟
سیستمها وکنترلهای حسابداری
اهداف مهم کنترلهای داخلی
سیستم حقوق و دستمزد کارخانه گلهار
سیستم حسابداری کارخانه گلهار
انبارداری کارخانه گلهار
تولید وفروش کارخانه گلهار
نکات کلی و اصولی در طراحی سیستمها
اجزاء سیستم حسابداری
استقرار سیستم حسابداری و تجدید نظر در آن
تجزیه و تحلیل سیستم
طراحی سیستم
اجراء سیستم
سیستم پردازش الکترونیکی داده ها (‌ سیستم کامپیوتری )
سیستم حقوق و دستمزد
اهمیت سیستم
حقوق ومزایای کارکنان
لیست حقوق و دستمزد
فصل پنجم :نتایج وپیشنهادات
نتیجه
منابع وماخذ
تائیدیه استاد
برخی از نمونه فرم های مورد استفاده در شرکت

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق