آخرین مقالات

خانه » روش تحقیق » تاثیر استان خوزستان بر اقتصاد کشور ایران

تاثیر استان خوزستان بر اقتصاد کشور ایران

مختصر توضیحات در مورد دانلود پروژه تاثیر استان خوزستان بر اقتصاد کشور ایران

موضوع تحقیق
در تاثیر استان خوزشتان در تامین نیازهای اقتصادی کشور

بیان مساله
استان خوزستان یکی از مهم ترین استان های کشور به شمار می رود مساحتی بالغ بر ۶۴۶۶۴ کیلومتر مربع بوده از سمت شمال و شمال شرق به مناطق لرستان و اصفهان و از شمال غربی به استان ایلام و از طرف شرق و جنوب شرقی به استان های چهار محال بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد و از سمت جنوب به خلیج فارس و از غرب به کشور عراق محدود می گردد.
خوزستان این سرزمین حاصلخیز ، صاف و هوای به علت وجود منابع عظیم بویژه نفت در جنوب شرق ان نیز به علت دارا بودن منبع سطحی مرغوب و وجود بنادر مهم دریایی کشور در ان از موقعیت خاصی برخوردار است .
و از دیر باز همیشه به عنوان یکی از مناطق آسیب پذیر سرزمین پهناور و کهنسال کشور ایران محسوب می شده است این منطقه حدود ۶۳۰ کیلومتر مرز مشترک خشکی و دریای دارد که از این مقدار ۲۱۰ کیلومتر آن مرز دریایی و بقیه مرز مشترک خشکی با دولت عراق است .
با توجه به اینکه در حدود ۵۰۰۰ حلقه چاه نفتی در این استان وجود دارد و به علت حاصل خیز بودن بعضی از قسمت های زمین کشاورزی این استان بویژه در کشت نی شکر ، در تامین اقتصاد کشور اهمیت خاصی دارد و دفاع از این استان هم از اهمیت کمی برخوردار نمی باشد .
وجود رودخانه هیا کارون و کرخه از جمله رودهای پر آب این استان محسوب شده که هم برای عبور و مرور کشتی های بازرگانی و هم برای تامین اب کشاورزی زمین های اطراف انها می باشد .
با وجود عوارض حساس یا کلید زمین منطقه یا نقاط جغرافیایی است که تصرف و یا کنترل انها امکانات قابل ملاحظه ای را برای طرفین متخاصم فراهم می کند .
بنابراین عوارض حساس منطقه عبارت اند از : پل های نصب شده بر روی رودخانه های منطقه ، تونل ها ، سدها ، مراکز حیاتی و اقتصادی و نظامی ، گذرگاههای عبور اجباری نظر تنگ جزایر ف و ارتفاعات حساس مرزی مسلط بر معابر بر وصولی و محورهای نفوذی و ارتباطی منطقه نبرد .

اهمیت پژوهش
همان طور گفته شد . این استان به دلیل چاه های نفتی و زمین های مرغوب کشاورزی دارای اهمیت خاصی می باشد وچود بگودال های هدر العظیم یکی از مهمترین موانع برای یدلفند از این منطقه را دارا می باشد
با توجه به اینکه این گودال های سر تا سر پوشیده از نی می باشد که دید و تیر را از هر سوء محدود می کند و با توجه به اینکه یکی از اهداف مهم دانشگاه افسری مهد پرورش افسران لایق ، شایسته و با ایمان است برای اعزام این افسران به مناطق مرزی برای جلوگیری از وارد امدن کوچکترین ضربه به این اب و خاک میهن جمهوری اسلامی ایران

پژوهش حاضر دارای دو اهمیت است .
الف – اهمیت نظری :
کمک می کند که محقق بتواند فرضیه ی قابل قبولی ارائه نماید

ب – اهمیت علمی :
می تواند راه کارهای عملی برای حل مشکلات ارائه نماید .

هدف پژوهش:
هدف اصلی از پژوهش حاضر تهیه پاسخ مناسب برای این پرسش است که ایا بین خوزستان و منابع اقتصادی ایران رابطه ی وجود دارد یا نه

سوال های پژوهش
الف – سوال های اصلی پژوهش
آیا بین خوزستان و منابع اقتصادی ایارن رابطه ای وجود دارد یا نه

ب- سئوال های فرعی پژوهش
۱- هر ساله چه میزان نفت از این استان صادر می شود
۲- علت اعزام راهیان نور به این استان چیست ؟

فرضیه های پژوهش
الف – فرضیه اصلی پژوهش
بین افت ایران و استان خوزستان رابطه وجود دارد

ب – فرضیه های فرعی پژوهش
هر ساله چه تعداد نفر به این استان جهت بازدید مناطق جنگی اعزام می شوند.
تعاریف نظری مفاهیم
۱- منابع اقتصادی :
به کلیه مکان های که در تامین اقتصاد کشور صادر کردن محصولات و … اطلاع می شود.

برای دانلود این پروژه بر روی “خرید این فایل “ کلیک نمایید

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق