آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » برق و الکترونیک و مخابرات » دانلودپروژه بررسی ساختار و نحوه ارتباط در DPLC

دانلودپروژه بررسی ساختار و نحوه ارتباط در DPLC

بررسی ساختار و نحوه ارتباط در DPLC
فهرست مطالب
* ۱- مقدمه
* ۱-۲ سیستم Power Line Carrier(PLC)
* 1-3 روش های کوپلینگ
* ۱-۴ کاربردهای PLC
* 1-4-1 ارتباط تلفنی(صحبت)(speech)
* 1-4-2 تلگراف و پست تصویری (Facsimile)
* 1-4-3 کنترل نشاندهی از راه دور (Control & indication)
* 1-4-4 حفاظت از راه دور (Tele protection)
* 2- تشریح PLC
* 2-1 وسائل مورد استفاده در سیستم فرابری خطوط فشار قوی (PLC)
* 2-1-1 مشخصات خازن کوپلاژ
* ۲-۱-۲ مشخصات لاین تراپ (تله خط)
* ۲-۱-۳ وسایل تنظیم
* ۲-۱-۴ وسایل تنظیم چند فرکانسی
* ۲-۱-۵ حذف وسایل تنظیم کننده بیرونی
* ۳- Analog Power Line Carrier (APLC)
* 3-1 مشخصات کانال آنالوگ
* ۳-۲ اجزاء APLC
* 3-3 تشریح PLC آنالوگ
* ۳-۳-۱ درایور جداکننده و مخلوط کننده
* ۳-۳-۲ تقویت کننده توان
* ۳-۳-۳ فیلتر فرستنده
* ۳-۳-۴ مدار هایبرید
* ۳-۳-۵ فیلتر گیرنده
* ۳-۳-۶ منبع تغذیه
* ۴- PLC دیجیتال
* ۴-۱ مشخصات کانال DPLC
* 4-2 اجزاء PLC دیجیتال
* ۴-۳ تشریح DPLC
* 4-3-1 واسط مشترکین یا مبدل زنگ
* ۴-۳-۲ واسط ترانک
* ۴-۳-۳ حذف کننده انعکاس صوتی
* ۴-۳-۴ فشرده سازی صوت
* ۴-۳-۵ مالتی پلکسر دینامیک(DMUX)
* 4-3-6 واسط TPS
* 4-3-7 مدولاتور ISB
* 4-3-8 دمدولاتور ISB
* 4-3-9 مودم V34
* 4-4 نظارت و سرپرستی
* ۴-۵ مقایسه
* چرا از مخابرات دیجیتال استفاده می شود؟
* ۵- VOIP و DPLC برای شبکه PABX و مشترکان دور دست
* ۵-۱ راه حل یکپارچه کردن مخابرات
* ۵-۲ VOIP و PLC دیجیتال
* ۵-۳ همه راه حل های شامل سیستم(All- inclusive system sudations)
* 5-4 راه حل های سازش با Broad band
* 5-5 دروازه VoIP
* 5-6 فرابری خط قدرت PLC
* 5-7 صوت بر روی IP و PLC دیجیتال
* ۶- Broad band overpower line (BPL)
* 6-1 مزایای آشکار عرضه BPL روی کابل عادی یا اتصالات DSL
* 6-2 مودم های BPL
* 6-3 کوپلاژ سلفی
* ۶-۴ تداخل انتشارات
* ۶-۵ شبکه قدرت الکتریکی هوشمند
* ۶-۶ یک وسیله اتصال بهتر
* ۶-۷ مرور گزارش FCC و دستور ۲۴۵-۵۴ برای باند پهن روی خطوط قدرت BPL
* 7- محدودیت های خط قدرت با ولتاژ بالا برای ارتباطات سرعت زیاد
* ۷-۱ خلاصه
* ۷-۲ مقدمه
* ۷-۳ کانال های مخابراتی PLC ولتاژ بالا
* ۷-۴ نتایج تحقیقات علمی
* ۷-۵ نتایج
* ۸- منابع

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق