آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » مکانیک و تاسیسات » دانلود پروژه طراحی و تحلیل ساخت ماشین باگی

دانلود پروژه طراحی و تحلیل ساخت ماشین باگی

:: توضیحات بیشتر در مورد دانلودپروژه طراحی و تحلیل ساخت ماشین باگی :
طراحی و تحلیل ساخت ماشین باگی
فهرست مطالب
* فصل اول مقدمه ۱۲
* ۱-۱ موضوع نامه۱۳
* ۱-۲ سخن نگارنده۱۴
* ۱-۳ تاریخچه اتومبیل۱۴
* ۱-۴ انواع اتومبیل بر اساس طراحی۱۶
* ۱-۵ آشنایی عمومی با ماشینهای باگی ۲۳
* فصل دوم سیستم شاسی و اسکلت ۲۶
* ۲-۱ پیشگفتار۲۷
* ۲-۲ انواع شاسی ۲۹
* ۲-۲-۱ شاسی مستقل ۲۹
* ۲-۲-۲ شاسی نیمه جدانشدنی ۳۱
* ۲-۲-۳ شاسی نردبانی ۳۲
* ۲-۲-۴ شاسی صفحه ای۳۳
* ۲-۲-۵ شاسی لوله ای ۳۴
* ۲-۲-۶ شاسی ستون فقراتی۳۳
* ۲-۲-۷ شاسی یکپارچه۳۵
* ۲-۲-۸ شاسی مستفد در باگی۳۶
* ۲-۳ سیستم تعلیق۴۰
* ۲-۴ انواع سیستمهای تعلیق۴۲
* ۲-۴-۱ سیستم تعلیق مستقل۴۳
* ۲-۴-۱-۱ سیستم تعلیق مستقل پاندولی ۴۵
* ۲-۴-۱-۲ سیستم تعلیق مستقل یک مفصلی ۴۶
* ۲-۴-۱-۳ سیستم تعلیق مستقل عقب با اهرم دو شاخه ای ۴۷
* ۲-۴-۱-۴ سیستم تعلیق مستقل هیدرو استاتیک ۵۰
* ۲-۴-۱-۵ سیستم تعلیق مستقل هیدرو پنوماتیک۵۲
* ۲-۴-۲ انواع سیستم تعلیق در محور جلو ۵۳
* ۲-۴-۲-۱ طبق دار۵۶
* ۲-۴-۲-۲ تلسکوپی – مک فرسون۵۷
* ۲-۴-۲-۳ طولی۵۹
* ۲-۴-۳ تعلیق نیمه مستقل دو دیون۶۱
* ۲-۴-۴سیستم های تعلیق ویژه۶۲
* ۲-۴-۵ سیستمهای تعلیق ثابت ۶۴
* ۲-۴-۶ سیستم تعلیق مستفد در باگی ها۶۶
* ۲-۵ ارتعاش گیرها۶۶
* ۲-۵-۱فنرهای تخت۶۷
* ۲-۵-۲فنرهای پیچشی۶۷
* ۲-۵-۳میله های پیچشی ۶۸
* ۲-۵-۴فنرهای بادی۶۸
* ۲-۵-۵ اساس کار ارتعاش گیرها۷۰
* ۲-۵-۶ ستون – پایه و میل موج گیر۷۴
* ۲-۵-۷ لزوم استفاده از کمک فنر۷۵
* ۲-۵-۸ اساس کار کمک فنر۷۵
* ۲-۵-۹ انواع کمک فنر۷۶
* ۲-۵-۹-۱ تلسکوپی هیدرولیکی۷۶
* ۲-۵-۹-۲ گازی۷۷
* ۲-۵-۹-۳ شیطانکی۷۷
* ۲-۵-۹-۴ نواری۷۸
* ۲-۵-۹-۵ اصطکاکی۷۸
* ۲-۵-۹-۶ پره دار۷۸
* ۲-۵-۹-۷ روغنی گازی۷۸
* ۲-۵-۹-۸ هوایی۷۹
* ۲-۵-۹-۹ روغنی گازی در سیستم هیدروپنوماتیکی۷۹
* ۲-۵-۹-۱۰ وزنه ای ۷۹
* ۲-۶ عیب یابی کمک فنر ۸۰
* فصل سوم سیستم تولید و انتقال قدرت ۸۲
* ۳-۱ تولید قدرت ۸۳
* ۳-۱-۱ انواع موتور۸۳
* ۳-۱-۱-۱ موتورهای احتراق داخلی۸۴
* ۳-۱-۱-۱-۱ انواع موتورهای اس اس ۸۴
* ۳-۱-۱-۱-۲ موتورهای چهارزمانه۸۴
* ۳-۱-۱-۱-۳ موتورهای دوزمانه۸۷
* ۳-۱-۱-۱-۴ فرایندهای موتورهای دورانی۸۸
* ۳-۱-۱-۱-۴-۱ مکش۹۰
* ۳-۱-۱-۱-۴-۲ تراکم۹۰
* ۳-۱-۱-۱-۴-۳ احتراق۹۰
* ۳-۱-۱-۱-۴-۴ تخلیه ۹۱
* ۳-۱-۲ سیلندر ۹۵
* ۳-۱-۳ محفظه لنگ ۹۵
* ۳-۱-۴ پیستون ۹۵
* ۳-۱-۵ شاتون ۹۶
* ۳-۱-۶ میل لنگ۹۸
* ۳-۱-۷ یاتاقانهای ثابت۹۹
* ۳-۱-۸ یاتاقانهای متحرک۹۹
* ۳-۱-۹ تشریح ساده سایر قطعات۹۹
* ۳-۱-۹-۱ رادیاتور۱۰۰
* ۳-۱-۹-۲ ترموستات۱۰۰
* ۳-۱-۹-۳ کویل۱۰۰
* ۳-۱-۹-۴ دلکو۱۰۰
* ۳-۱-۹-۵ وایر شمع ۱۰۰
* ۳-۱-۹-۶ شمع ۱۰۱
* ۳-۱-۹-۷ دینام۱۰۱
* ۳-۱-۱۰ موتورهای دیزلی۶ زمانه ۱۰۲
* ۳-۱-۱۱ موتورهای انژکتوری ۱۰۴
* ۳-۱-۱۲ تقویت کننده های موتور ۱۰۴
* ۳-۱-۱۲-۱ توربوشارژ ۱۰۵
* ۳-۱-۱۲-۲ سوپر شارژر ۱۱۲
* ۳-۲ انتقال قدرت ۱۱۵
* ۳-۲-۱ کوپلینگها۱۱۵
* ۳-۲-۱-۱ کوپلینگهای سخت۱۱۵
* ۳-۲-۱-۲ کوپلینگهای پوسته ای ۱۱۶
* ۳-۲-۱-۳ کوپلینگهای فلانچی۱۱۶
* ۳-۲-۱-۴ کوپلینگهای انعطلف پذیر۱۱۷
* ۳-۲-۱-۵ کوپلینگهای توربوفلکس۱۱۷
* ۳-۲-۱-۶ کوپلینگهای شبکه ای۱۱۸
* ۳-۲-۱-۷ کوپلینگهای چرخ دنده ای۱۱۸
* ۳-۲-۱-۸ کوپلینگهای فکی۱۱۹
* ۳-۲-۱-۹ کوپلینگهای رولکس۱۱۹
* ۳-۲-۱-۱۰ کوپلینگهای آکاردئونی۱۲۰
* ۳-۲-۱-۱۱ کوپلینگهای پارافلکس۱۲۰
* ۳-۲-۱-۱۲ کوپلینگهای رادیال – متغیر زاویه ای۱۲۰
* ۳-۲-۲ کلاچ ها۱۲۰
* ۳-۲-۲-۱ کلاچ های یک صفحه ای۱۲۱
* ۳-۲-۲-۲ کلاچ های چند صفحه ای۱۲۱
* ۳-۲-۲-۳ کلاچ های مخروطی ۱۲۱
* ۳-۲-۲-۴ کلاچ های اتوماتیک ۱۲۲
* ۳-۲-۲-۵ کلاچ های ایمنی ۱۲۲
* ۳-۲-۲-۶ کلاچ های سانتریفوژ ۱۲۲
* ۳-۲-۲-۷ کلاچ های یک جهته ۱۲۲
* ۳-۲-۲-۸ کلاچ ها قطع و وصل شونده الکتریکی۱۲۲
* ۳-۲-۲- ۹کلاچ ها قطع و وصل شونده هیدرولیکی پنوماتیکی۱۲۳
* ۳-۲-۳ جنس کلاچ و ترمزها ۱۲۴
* ۳-۲-۴ انتخاب کوپلینگ۱۲۵
* ۳-۲-۵ سیستم انتقال قدرت دو کلاچه ۱۲۶
* ۳-۲-۶ چگونگی کارکرد دنده های خودرو ۱۲۷
* ۳-۲-۷ جعبه دنده ۱۳۲
* ۳-۲-۸ گیربکس اتوماتیک ۱۳۷
* ۳-۲-۸-۱ تشریح مکانیزم گیربکس اتوماتیک ۱۴۱
* ۳-۲-۹ باندها و کلاچ ها ۱۴۶
* ۳-۲-۱۰ سیستم هیدرولیک پمپ و گاورنر۱۴۷
* ۳-۳ گرداننده نهایی خودرو ۱۵۰
* ۳-۳-۱ دیفرانسیل۱۵۰
* ۳-۳-۱-۱ انواع دیفرانسیل در خودروها ۱۵۱
* ۳-۳-۱-۱-۱ ساده۱۵۲
* ۳-۳-۱-۱-۲ چهارچرخ محرک۱۵۲
* ۳-۳-۱-۱-۳ کمک دار۱۵۳
* ۳-۳-۱-۱-۴ خورشیدی۱۵۴
* فصل پنجم سیستم فرمان ۱۵۶
* ۵-۱ زوایای هندسی۱۵۷
* ۵-۱-۱ زاویه تو این ۱۵۷
* ۵-۱-۲ تو اوت۱۵۸
* ۵-۱-۳ کمبر۱۵۹
* ۵-۱-۴ کستر۱۶۱
* ۵-۱-۵ محور چرخش چرخ جلو کینگ پین ۱۶۲
* ۵-۲ هندسه فرمان۱۶۳
* ۵-۳ فرمان۱۶۴
* ۵-۳-۱ انواع فرمان۱۶۴
* فصل ششم سیستم ترمز ۱۶۶
* ۶-۱ انواع ترمز۱۶۷
* ۶-۱-۱ ترمز کفشکی ۱۶۷
* ۶-۱-۱-۱ انواع کفشک بندی۱۶۷
* ۶-۱-۱-۱-۱ نوع ساده۱۶۸
* ۶-۱-۱-۱-۲ نوع دوبل یک طرفه۱۶۸
* ۶-۱-۱-۱-۳ نوع دوبل دو طرفه۱۶۸
* ۶-۱-۱-۱-۴ نوع سروی کامل۱۶۸
* ۶-۱-۱-۲ جنس لنت ۱۶۹
* ۶-۱-۲ ترمز دیسکی۱۷۰
* ۶-۱-۲-۱ روش کار ترمز دیسکی۱۷۱
* ۶-۲ هواگیری ترمزها۱۷۳
* ۶-۳ بوستر۱۷۴
* ۶-۴ ترمز ABS 176
* 6-5 سیستم ترمز ماشین باگی۱۷۷
* فصل هفتم متعلقات و سیستمها انجام حرکت ۱۷۹
* ۷-۱ چرخها و تیوپ۱۸۰
* ۷-۲ باد تایر ۱۸۰
* ۷-۳ کیسه های هوا۱۸۵
* فصل هشتم نگهداری۱۹۲
* ۸-۱ انتخاب بهترین روغن باگی۱۹۳
* ۸-۲ انتخاب بهترین روغن موتور ۱۹۴
* ۸-۳ انتخاب بهترین روغن ترمز۱۹۵
* ۸-۴ انتخاب بهترین مایع خنک کننده ۱۹۶
* ۸-۵ انتخاب بهترین روغن دنده۱۹۷
* ۸-۶ نکات مهم در نگهداری ماشینهای باگی ۱۹۹
* فصل نهم پیوست و منابع ۲۰۳
* ۹-۱ پیوست ۲۰۴
* ۹-۱-۱ پیوست اول- تعریفنامه ۲۰۴
* ۹-۱-۲ پیوست دوم- عکسهای نمونه ۲۰۶
* ۹-۱-۳ پیوست سوم- جداول ۲۱۷
* ۹-۲- منابع ۲۲۷
* ۹-۲-۱ لاتین۲۲۷
* ۹-۲-۲ فارسی ۲۲۷
* ۹-۲-۳ اینترنت ۲۲۹
* ۹-۲-۴ مصاحبه ومنبع ۲۳۰

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق