آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » کامپیوتر » دانلودپروژه محاسبات گریدی

دانلودپروژه محاسبات گریدی

:: توضیحات بیشتر در مورد دانلودپروژه محاسبات گریدی :
محاسبات گریدی
فهرست مطالب
* مقدمه
* فصل اول – مبانی گرید
* Grid computing 1-1 چیست ؟
* ۲-۱ انواع Grid
* ۳-۱ اهمیت Grid Computing
* 4-1 ابزار قدرتمند Globus
* 5-1 نگاهی به‌اجزای Grid
* Grid 6-1از دید برنامه نویسان
* ۷-۱ پیچیدگی‌ها
* ۸-۱ مقدمه‌ای بر محاسبات توری
* ۹-۱ مسأله گرید
* ۱۰-۱ گرید و مفاهیم دیگر از محاسبات توزیعی
* ۱۱-۱ فواید محاسبات توری
* ۱-۱۱-۱بهره برداری از منابع مورد استفاده
* ۲-۱۱-۱ ظرفیت پردازنده موازی
* ۳-۱۱-۱ منابع مجازی و سازمانهای مجازی
* ۴-۱۱-۱دستیابی به منابع اضافی
* ۵-۱۱-۱توازن منابع
* ۶-۱۱-۱ قابلیت اطمینان
* ۷-۱۱-۱مدیریت
* ۱۲-۱ استانداردها برای محیط‌های گرید
* ۱-۱۲-۱ استاندارد OGSI
* 2-12-1 استاندارد گرید FTP
* 3-12-1 استاندارد WSRF
* 4-12-1 استانداردهای مرتبط با سرویس‌های وب
* فصل دوم – امنیت و طراحی گرید
* -۲۱ معرفی امنیت گرید (گرید Security)
* 1-1-2نیازهای امنیتی گرید
* ۲-۱-۲چالش‌های امنیتی موجود در گرید
* ۳-۱-۲دامنه‌های امنیتی گرید
* ۴-۱-۲اصول امنیت
* ۵-۱-۲اصطلاحات مهم امنیت گرید
* ۶-۱-۲ مجوز اعتبارسنجی
* ۲-۲ طراحی گرید
* ۱-۲-۲ اهداف راه حل
* ۲-۲-۲ توپولوژی گرید
* ۱-۲-۲-۲Intra گرید
* ۲-۲-۲-۲Extra گرید
* ۳-۲-۲-۲Inter گرید
* ۳-۲بررسی برخی از پروژه‌های گرید
* SETI @ Home 1-3-2
* NAREGL2-3-2
* 3-3-2Floding@Home
* Google 4-3-2
* BLAST 5-3-2
* 4-2مقایسه ونتیجه گیری
* فصل سوم- زمانبندی در گریدهای محاسباتی
* ۱-۳زمانبندی در گریدهای محاسباتی
* ۲-۳توابع هدف
* ۳-۳ زمانبندی سیستم های توزیع شده و گرید
* منابع

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق