آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

دانلود گزارش کارآموزی در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

فهرست مطالبآشنایی کلی با مکان کارآموزی
آشنایی با دستگاههای مورد استفادهدر آزمایشگاههای متالوگرافی
۱-  دستگاه سنباده
۲-   دستگاه پولیش مکانیکی
۳-   دستگاه برش
۴-   دستگاه مانت
۵-  بررسی ریز ساختارهای انعکاسی با میکروسکوپ
۶-  پولیش  شیمیایی -  محلولهای اچ
الف ) آشنایی کلی با مکان کارآموزی
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
Isfahan Science & Technology Town
تاریخچه فشرده ای از روند شکل گیری شهرک
۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ : تعیین و تصویب اعضای هیأت موسس شهرک توسط شورای پژوهشهای علمی کشور، مکان یابی، تشکیل هیأت اجرایی به ریاست استاندارد و تأسیس دبیرخانه شهرک، تشکیل کمیته های تخصصی در شهرک، آغاز طراحی مرکز رشد فناوری، تهیه و تصویب اساسنامه در شورای عالی انقلاب فرهنگی و شروع فعالیتهای تحقیقاتی بر روی ۳۵ پروژه در شهرک.
۱۳۷۷ تا ۱۳۷۸ : تصویب ردیف بودجه ملی برای شهرک، برگزاری اولین جشنواره شیخ بهایی، واگذاری ۵۲ هکتار از اراضی مجاور دانشگاه  صنعتی جهت احداث شهرک، انجام مطالعات اولویت یابی گرایشهای تخصصی شهرک.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق