آخرین مقالات

خانه » روش تحقیق » دانلود روش تحقیق بررسی تاثیرجو عاطفی خانواده بر اعتماد به نفس فرزندان

دانلود روش تحقیق بررسی تاثیرجو عاطفی خانواده بر اعتماد به نفس فرزندان

فهرست مطالب
چکیده
فصل اول – کلیات
بیان کلی مسئله
سوال پژوهشی
فرضیه ها
تعریف اصطلاحات
بیان اهداف پژوهش
فصل دوم – بررسی پیشینه وادبیات پژوهش
بررسی آخرین پژوهش های انجام شده درزمینه پژوهش حاضر
بررسی کلیه نظریه ها وتئوریهای درزمینه پژوهش حاضر
عوامل تعیین کننده جوعاطفی خانواده
رابطه پدر ومادر بافرزندان
الگوهای تربیت فرزندان
رابطه اعتماد به نفس وروابط دوستانه والدین با کودک
مسئولیتهای والدین دررابطه با ایجاد اعتماد به نفس
علائم ونشانه های اختلال در اعتماد به نفس
نشانه های اعتماد به نفس در افراد
ضرورت اهمیت وفایده پژوهش
فصل سوم – روش جامعه آماری
روش نمونه گیری
انواع متغیرها
روش گرد آوری اطلاعات
معرفی ابزار پژوهش
روش مطالعه
مدل آماری
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل نتایج
تجزیه و تحلیل آماری
فصل پنجم – بحث ونتیجه گیری
بررسی و بحث درباره نتایج
محدودیتها وانتقادها
پیشنهادها
خلاصه پژوهش
خلاصه پژوهش به زبان انگلیسی
منابع

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق