آخرین مقالات

خانه » روش تحقیق » دانلود روش تحقیق بررسی تاثیر اضطراب در یادگیری دانش آموزان تیزهوش و عادی

دانلود روش تحقیق بررسی تاثیر اضطراب در یادگیری دانش آموزان تیزهوش و عادی

فهرست مطالب
فصل اول : طرح تحقیق
عنوان – بیان مسئله
مقدمه
تعریف و بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعاریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش
انواع فرضیه ها و متغیرهای تحقیق
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه
پیشینه نظری
انواع اضطراب
اضطراب و یادگیری
خصوصیات شخصیتی تیزهوشان
زیانهای اضطراب
روشهای درمان اضطراب
پیشینه عملیاتی
تحقیقات داخل کشور
فصل سوم : روش تحقیق
روش های تحقیق
روش پژوهش
محدودیت های تحقیق
فصل چهارم: یافته های پژوهش و نتیجه گیری
فصل پنجم : خلاصه تحقیق نتیجه گیری و پیشنهادات
چکیده:
نتیجه گیری:
پیشنهادات:
منابع و مآخذ

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق