آخرین مقالات

خانه » روش تحقیق » دانلود روش تحقیق بررسی عللی افسردگی

دانلود روش تحقیق بررسی عللی افسردگی

فهرست مطالب
چکیده ……………………………………………………………………………………………………..۵
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………..۵
ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………….۶
تعریف مساله ……………………………………………………………………………………………۷
انواع افسردگی ………………………………………………………………………………………….۸
بررسی علل افسردگی……………………………………………………………………………………۸
درمان افسردگی ………………………………………………………………………………………..۱۲
تاثیرات افسردگی……………………………………………………………………………………..۱۶
تبعیض ها………………………………………………………………………………………………۲۱
زنان و فعالیت بدنی………………………………………………………………………………….۲۴
افسردگی و تغذیه……………………………………………………………………………………..۲۵
پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………….۳۰
روشهای جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………….۳۱
جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری ……………………………………………………۳۱
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………۳۲
پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………..۳۲
فهرست منابع …………………………………………………………………………………………۳۳چکیده
افسردگى هر چند که از شایعترین اختلالات روانى انسان است، با این حال شاید بیش از هر اختلال روانى دیگر ناشناخته مانده یا در تشخیص آن اشتباه مى‏شود. یکى از علل پنهان ماندن و عدم تشخیص افسردگى، در آمیختن آن با غمگینى معمولى است. در زندگى هر کس موقعیتهایى پیش مى‏آید که خواه ناخواه او را غمگین مى‏سازد، اما این حالت با آشفتگى واقعى روانى و تقلیل بینش معنوى شخص همراه نیست. برعکس، افسردگى حالتى است که بر کیفیت خلق شخص تاثیر عمیق گذاشته و نحوه ادراک او را از خویش و از محیطش دگرگون مى‏سازد.
این بیمارى اختصاص به یک طبقه معین اجتماع یا کشور بخصوصى ندارد. علائم زجر دهنده آن را در میان مردم از ثروتمند و فقیر گرفته تا دانشمند و بیسواد و شاه و گدا، زن و مرد و در هر گوشه‏اى از عالم مى‏توان یافت.مقدمه
افسردگی چیست و به چه صورت در زنان و دختران نمود پیدا می کند؟
افسردگی یک اختلال عاطفی است که در بعد عواطف فرد اختلال ایجاد می کند. افسردگی می تواند هم دلایل بیرونی و محیطی و هم علل ژنی و درونی داشته باشد. به لحاظ ژنی هورمونها تغییراتی در بدن ایجاد می کند.
ما در زبان روزمره، از کلمه افسردگی جهت توصیف ترکیبی از احساسات غمگینی، ناکامی، نا امیدی، و شاید رخوت و بی حالی استفاده کنیم اما زمانی که درمی یابیم پزشکان، روان پزشکان و روان شناسان بالینی این کلمه را به شیوه ای متفاوت به کار می برند، سردرگم می شویم. ازدید آنان، افسردگی یا بیماری افسردگی، حالتی است که به درمان ویژه نیاز دارد. به علت این درهم شدن واژه ها افراد عادی و درمانگرانی که بیماری افسردگی مبتلا نشده اند، احتمالا همدردی و مساعدتی کمتر از آنچه جدی بودن موضوع افسردگی می طلبند، ازخودظاهر می سازند.آنان ممکن است چنین تصور کنند که افراد افسرده تن پرور، خودخواه، یا اهل تمارضند و آنان را با چنین عباراتی نصیحت می کنند : «سعی کن خودت

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق