آخرین مقالات

خانه » روش تحقیق » دانلود روش تحقیق بررسی میزان اضطراب در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد آستارا

دانلود روش تحقیق بررسی میزان اضطراب در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد آستارا

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعاریف عملیاتی متغیرها
فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق
مقدمه
تعریف اضطراب
علل پیدایش اضطراب
تجربه اضطراب
تاریخچه اضطراب
مفهوم اضطراب از دیدگاه نظریه واقعیت درمانی [گلاسر]
مفهوم اضطراب از دیدگاه نظریه رفتار درمانی
انواع اضطراب
اضطراب بهنجار و نابهنجار
علایم و نشانه های اختلالات اضطراری
پنج قاعده برای مقابله با اضطراب
عوامل موثر در زمینه های اضطراب
کنترل صفات اضطراب زا
نحوه مدارا با اضطراب
فهرست مهارتهای مقابله با اضطراب
اضطراب در چه کسانی بیشتر است
روشهای درمانی برای اضطراب
اضطراب امتحان
علایم و نشانه های اضطراب امتحان
شیوع اضطراب امتحان
راه های شناسایی اضطراب امتحان
راه های کاهش اضطراب امتحان
پیشینه تحقیق
جمع بندی
فصل سوم: روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه و روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری
روشهای آماری و تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
یافته های توصیفی
جداول شماره ۱ الی ۲۰
یافته های استنباطی
فرضیه شماره (۱)
فرضیه شماره (۲)
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
هدف پژوهش و نتیجه گیری
پیشنهادات
محدودیت های تحقیق
منابع
پرسشنامه
مقدمه
اضطراب یکی از مشکلات جامعه بشری است و هر کس در زندگی خود به نوعی دچار اضطراب می گردد تجارب روزمره نشان می دهد که امروزه افراد زیادی در زندگی دنیوی وجود دارند که هر یک به نحوی دچار اضطرابند و بخاطر آن در سستی و انزوا بسر می برند. در زمان ما و در قرن حاضر که روانشناسان از جمله «آیودیون» آن را قرن اضطراب می نامند، سرعت تغییر و پیچیدگیهای جاری قرن و بی توجهی که مذهب و ارزش های خانوادگی، طولانی شدن دوران نوجوانی، پیچیدگیهای تهاجم، عمیق شدن فاصله نسل قدیم و جدید و هم چنین تغییرات آموزشی در کشور به خصوص در دوره توسعه جامعه‌ی امروزی را در معرض ابتلا به انواع بیماریهای روانی به خصوص اضطراب و افسردگی قرار داده است.
هر قدر جامعه‌ی بشری از نظر تکنولوژی و صنعت پیشرفت کند انسان از طبیعت خود دور می شود و احساس تنهایی به او دست می دهد. تقریباً همه افراد آدمی احساس تنش و ناراحتی و یا انتظار وقوع رویدادهای ناگوار را تجربه کرده اند در چنین مواقعی علت تنش به تنهایی تشخیص داده نمی‌شود که در این مواقع اصطلاح اضطراب را در ارتباط با این گونه پدیده ها بکار می‌بریم. اضطراب و ترس از بزرگترین دشمنانی هستند که بشر مجبور است با آن روبرو شود. نظام اضطرابی انسان عصر جدید، هم پا با وحشت ها و هراس‌های مربوط به آن، از پیشینه‌ی اجدادی او برخاسته است. نیمی زمانی که بقا و ادامه‌ی زندگی در یک دنیای بسیار متخاصم ایجاب کننده یک ابزار باشد تا بتواند از خطر آگاه کند شیوه‌ی گریز عامل را به ما می آموزد و به میدان می‌آورد.
از مدتها بخش بزرگی از زندگی انسان را تشکیل می دهند و تمامی جنبه‌های زندگی حال و آینده آنها را تحت تأثیر قرار می دهد. اضطراب امتحان به نوبه خود عاملی مهم در عدم موفقیت انسانهاست البته باید توجه داشت که اضطراب عارضه صنعتی نیست زیرا، در حد تعادل و در جای مناسب می تواند باعث انگیزش مفید شود. مطالعات نشان داده است که اضطراب در حد متعادل در یادگیری بسیاری از مطالب ساده مفید است در حالی که اضطراب بسیار شدید یادگیری مطالب پیچیده را دشوار می کند.
نظام اضطرابی انسان هم یک هشدار دهنده و هم وسیله ای جهت آماده شدن برای فرار از خطر بشمار می آید. بنابراین به موازات توسعه و رشد الگوی زندگی و پیچیده شدن خطرات و تهدیدهای موجود برای بقا غنیمت کمتری داشته و مانند سابق چندان جنبه‌ی مکانیکی ندارد. (شفیع آبادی، ۱۳۶۸، ص ۱۲۲)
بیان مسئله:
اضطراب از کلمه (Anxietas) که به معنای ناآرامی می باشد گرفته شده است و به حساسیتهای جسمانی و روانی که در پاسخ، تهدید اعم از تهدید حقیقی یا خیالی به وسیله‌ی ارگانیزم ابزار ایجاد می شود اشاره می کند. همچنین اظطراب ممکن است در پاسخ به آنچه که موجب تهدید «اعتماد به نفس» می‌شود یا از پیدایش موقعیتی که شخص در آن وضعیت از انجام کاری خارج از حدود توانایی اوست احساس فشار می کند به وجود می آید.
اضطراب نوعی خود اشتغالی ذهنی است که با خودانگاری و تردید درباره تواناییهای خود، شخص می شود و غالباً به ارزیابی منفی، عدم تمرکز حواس، واکنشهای جسمانی نامطلوب وانت عملکرد تحصیلی فرد منجر می گردد.
بر اساس نوشته های نجاریان و همکاران (۱۳۷۱) گرسینگر روانپزشک آلمانی عقیده دارد که اغلب اختلالات روانی معلول تأثیر مستقیم با غیر مستقیم آشفتیگهایی در کنش مغز است امیل کراپلین که مطالعاتش تحت تأثیر گرسنیگر قرار دارد بر این باور است که رفتار غیر عادی آشفتگیهای عضوی می باشد.
به نوشته اولتمز و همکاران (۱۹۸۵) مطالعاتی که اخیراً توسط اندیشمندانی چون کاری، گاتزمن، گیلفورد، مورای، و فولکرد صورت پذیرفته است نیز نشان می دهد که عوامل ژنیتیکی در بروز اختلاف وسواس- اجبار و اضطراب موثرند.
طبق نظریه کلاسیک فرویدف اختلالهای روانی ناشی از اضطراب هستند که از ناتوانی کودک در از بین بردن تعارض های مراحل مختلف رشد ایجاد می‌شوند. (اولتخنز و همکاران، ۱۹۸۵)
در واقع، اضطراب واکنش ناآگاهانه فرد نسبت به تعاملات سر کوفته و اعلام خطر برای خود نسبت به برخی مجدد تجارب گذشته محسوب می گردد.
راجرز یکی دیگر از پیشوایان نهضت انسانگرای، اختلال روانی را نتیجه اختلاف بین خود واقعی و خودآرمانی می داند. وی عقیده دارد که فرد اغلب رفتارهایی را اختیار می کند که با ادراک او از خویشتن هماهنگ باشد. بر طبق نظر او زمانی که تعارضی بین تجارب واقعی زندگی و پندار فرداز خویشتن به وجود آید فرد مضطرب شده و سعی می کند با مخدودش کردن تجربه ای که با خود پنداریش در تضاد است و یا اینکه انکار آن تجربه، نسبت به آن واکنش دفاعی نشان دهد.
رویکرد رفتاری نیز برای درمان اختلالات اضطرابی از روشهای غرقه سازی و سرمشق دهی نیز استفاده می کند. به نوشته آزاد (۱۳۷۲) در روش غرقه‌سازی فرد مبتلا به اضطراب به سرعت در معرض محرکهای بسیار شدید قرار می‌گیرد. در روش سرمشق دهی که هدف کسب مهارتهای رفتاری یا ایجاد احساس شایستگی در مراجع است، رفتار درمانگر سعی در انجام دادن رفتاری دارد که انتظار می رود مراجع نیز آن را تکرار نماید. مواجهه به شکل تحمیلی با عامل اضطراب نیز یک روش دیگر کاهش اضطراب به شمار می رود.
اهمیت و ضرورت تحقیق:
وقتی انسان نمی تواند تعارضات روانی خود را به طور مستقیم حل کند در واقع کل وجود او را در معرض خطر قرار می گیرد برای رفع این خطر فرد به طور ناخودآگاه به مکانیسم های دفاعی متوسل می شود تا به کمک آنها موجودیت فرد را حفظ کند. توسل به مکانیسمهای دفاعی تقریباً برای همه افراد پیش می آید و هر کس در زندگی روزمره خود به نحوی شکستها، نگرانیها و اضطرابهای خود را به یاری همین مکانیسمهای ناچیز جلوه می دهد. بنابراین؛ وجود آنها برای سازگاری مجدد فرد با محیط خود لازم است.
چون اضطراب مکانیزمی است که بدن را در مواقع خطر آماده کرده و موجود زنده را برای دفاع، حمله یا فرار مهیا می کند. مقادیری از آن برای کسی لازم است، زیرا فرد را در مقابله هشیارانه با خطرات راهنمایی کرده، او را به قبول الگوهای رفتاری مطلوب تشویق می کند. (قائمی ۱۳۶۸)
بنابراین درصدد آن هستیم تا با انجام این گونه تحقیقات به اهمیت و ضرورت اضطراب دانشجویان پی ببریم و امیدواریم که تا حد امکان با انجام تحقیقات خود از اهمیت این موضوع با خبر شویم.
اهداف تحقیق:
اهداف کلی تحقیق:
بررسی میزان اضطراب و شناخت عوامل موثر بر اضطراب دانشجویان
اهداف جزئی:
۱- بررسی رابطه بین اضطراب و دروس خاص
۲- بررسی ترس از شکست در امتحان با میزان اضطراب
۳- بررسی حالات روحی و روانی و اثرات آن در ایجاد اضطراب
۴- بررسی نقش رقابت دانشجویان با میزان اضطراب
۵- بررسی تفاوت میزان اضطراب دانشجویان دختر و پسر
فرضیه های تحقیق:
۱- بین اضطراب امتحان و دروس خاص رابطه وجود دارد.
۲- بین اضطراب امتحان و ترس از شکست در امتحان رابطه معنی داری وجود دارد.
۳- بین اضطراب امتحان و حالات روحی و روانی رابطه وجود دارد.
۴- آیا بین اضطراب و نقش رقابت دانشجویان ارتباطی وجود دارد.
۵- بین میزان اضطراب دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی داری وجود دارد.
تعاریف عملیاتی متغیرها:
متغیر مستقل: اضطراب
اضطراب حالت ناخوشایند عاطفی است همراه با ترس و فشار روحی که مانع از آن می شود دانشجویان تواناییهای فراگرفت را در رابطه با امتحان نشان دهد. (عربانی، ۷۷، ص ۷)
اضطراب نوعی واکنش های عصبی است که همراه با تغییرات جسمانی و روانی آشکار است و این حالت ممکن است در تعجب زیاد و با حالت ترس و خشم و شرم شدید با حالتهای مختلف جلوه گر شود.
متغیرهای وابسته
۱- دروس خاص: بعضی از دروسهای اختصاصی و ویژه ای که دانشجویان رشته های مختلف در آن درسها اضطراب دراند.
۲- ترس از شکست در امتحان: نگرانی از نیاوردن نمره در حد ایده آل و یا قبول نشدن در یک امتحان
حالتهای روحی روانی: عوامل ناشی از اضطراب، منظور در این تحقیق نظیر کم اشتهایی، حالات جسمی و روانی، مانند عرق کردن دست، بد خواب بودن و افسردگی.
رقابت دانشجویان: هم‌چشمی کردن دانشجویان با یکدیگر که مبادا یکی از دیگری کم یا زیاد شود.
دانشجویان: قشری از جامعه که پس از اتمام دروس پیش دانشگاهی و یا گرفتن مدرک دیپلم و امتحان ورودی کنکور قبول شدن و حد نصاب نمره را کسب کردن و در دانشگاه مشغول به تحصیل باشند.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق