آخرین مقالات

خانه » روش تحقیق » دانلود روش تحقیق بررسی نقش رسانه های جمعی و تأثیر آن بر فرهنگ جامعه

دانلود روش تحقیق بررسی نقش رسانه های جمعی و تأثیر آن بر فرهنگ جامعه

موضوع تحقیق

فرضیه این تحقیق:

چکیده ی تحقیق:

فصل اول

کلیات

مقدمه

فرضیه های تحقیق:

اهداف تحقیق:

ضرورت تحقیق:

تعریف اصطلاحات و واژه ها:

فصل دوم:

تاریخچه تحقیق :

فصل سوم

روش تحقیق

تعریف فرضیه:

تعریف جامعه آماری:

تعریف نمونه گیری و انواع آن

نمونه گیری این تحقیق :

روش این تحقیق :

پرسشنامه

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل اطلاعات :

نقش مطبوعات بر پر کردن اوقات فراغت و اطلاع رسانی

فصل پنچم :

نتیجه گیری

پیشنهادات و نظرات اصلاحی:

منابع :

موضوع: « بررسی نقش رسانه های جمعی و تأثیر آن بر فرهنگ جامعه »
۱- رسانه ها یکی از وسایل ارتباطی جمعی هستند که در این تحقیق منظور از رسانه ها « وسایل ارتباطی جمعی» رادیو، تلویزیون و مطبوعات هستند . رسانه های همگانی مانند مطبوعات، رادیو، تلویزیون و سینما و امثال آنها است و همچنین فرآیند ارتباط همگانی در حال افزایش است امروزه پژوهش های پیرامون نظام ارتباطی را به عنوان یکی از ارگانهای مهم اجتماعی که با دیگر نظام های موجود در جامعه روابط و مبادلات متقابلی دارد و به نیازهای گوناگون جامعه انسانی پاسخ می دهد . از آنجا که نیازهای بشر گوناگون است و پیچید گیهای جامعه انسانی روز افزون می باشد نقش وسایل ارتباطی اشکال و جنبه های مختلفی به خود می گیرد . بنابراین نظام ارتباطی در معنای عام پدیده ای است جهانی که در همه جا وجود دارد و به نیازهایی پاسخ می دهد که برای تمامی افراد مشترک است . و در واقع جامعه انسانی نمی تواند بدون نظام ارتباطی به حیات خود ادامه دهد در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری تحت بررسی و مطالعه دقیق و منظم قرار گرفته اند و این مطالعات و تحقیقات گسترده حکایت از اهمیت رسانه های همگانی به عنوان نهاد مهم اجتماعی می باشد . یکی از تأثیرات رسانه ها، تأثیرات فرهنگی آن بر جامعه می باشد امروزه عمده ترین نقش وسایل ارتباط جمعی بر عهده دارند عبارت اند از فرهنگ سازی، آموزش، اطلاع رسانی و ایجاد

منابع :
۱) صنایع فرهنگی ( یونسکو) – ترجمه مهرداد وحدتی – انتشارات مؤسسه پژوهشی – نگاه معاصر
۲) کتاب سروش- مجموعه مقالات و ۲) رسانه ها و فرهنگ – انتشارات سروش
۳) تلویزیون در خانواده و جامعه نو – نوشته انریک ملون – مارتینز ترجمه جمشید ارجمند – انتشارات سروش
۴) رسانه و ثبات سیاسی- تألیف جمعی از نویسندگان – انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی
۵) در آمدی بر حقوق ارتباط جمعی ( مطبوعات، ماهواره، اینترنت) انتشارات قننوس – مؤلف محمد حسن بردبار
۶) جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی تألیف ژان کازنو
۷) جامعه شناس و افکار سنجی در رسانه های جمعی تألیف سید علی میر سعید قاضی – حامد اسماعیلی از انتشارات آن
کتاب مبانی ارتباط جمعی از دکتر سید محمد دادگران
۹) مجله رسانه ها انتشارات دانشگاه آزاد اسلام.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق