آخرین مقالات

خانه » روش تحقیق » دانلود روش تحقیق بررسی نقش والدین و مسئولین مدارس در جهت کاهش مشکلات تربیتی و اخلاقی

دانلود روش تحقیق بررسی نقش والدین و مسئولین مدارس در جهت کاهش مشکلات تربیتی و اخلاقی

فهرست مطالب

فصل اول
۱-مقدمه
۲-بیان مسئله – هدف وفرضیه
۳-تعاریف عملیاتی

فصل دوم
۱-پیشینه تحقیق

فصل سوم
روش تحقیق
۱-آزمودنیها
۲-طرح پژوهشی
۳-ابزاراندازه گیری
۴-روش جمع آوری اطلاعاتی

فصل چهارم
تجزیه وتحلیل
۱-یافته های پژوهشی
۲-بحث درباره یافته ها

فصل پنجم
۱-محدودیتها
۲-پیشنهادات وکاربرد
۳-خلاصه ونتیجه گیری

فهرست منابع

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق