آخرین مقالات

خانه » روش تحقیق » دانلود روش تحقیق علل گرایش جوانان و نوجوانان به قرص های روان گردان

دانلود روش تحقیق علل گرایش جوانان و نوجوانان به قرص های روان گردان

فهرست مطالب

۱-مقدمه
۲- طرح تحقیق
۳- چکیده
۴- فصل اول ۵
۵- پیشینه ی تحقیق ۵
۶- فصل دوم ۶ ۷- عوامل موثر در اعتیاد ۶
۸- مواد مخدر چگونه عمل می کنند؟ ۱۱
۹- برای رهایی از اعتیاد چه باید کرد؟ ۱۳
۱۰- قرص های روان گردان ۱۴
۱۱- روان گردان به چه معناست؟
۱۲- اکستازی چیست
۱۳- اَشکال مواد شادی آور (اکس)
۱۴- تاثیر این مواد(اکستازی)از بعدی دیگر
۱۵- اکستازی جادوی مرگ در قرون کنونی
۱۶- علائم مصرف اکستازی
۱۷- تاثیرات روانی قرص های روان گردان
۱۸- عوارض اکستازی
۱۹- عوارض دراز مدت مصرف قرص های روان گردان
۲۰- نقش خانواده در گرایش به قرص های روان گردان
۲۱- مقایسه ی مواد مخدر و قرص های اکستازی
۲۲- تاثیرات اکستازی بر سلامتی..
۲۳- چرا بعد از مصرف قرص های شادی آور احساس توهم بروز می کند
۲۴- جوانان در معرض اعتیاد به قرص های روان گردان
۲۵- همهی اقشار جامعه در معرض اعتیاد به روان گردان ها
۲۶- آزمایشگاه های داخلی نیز قرصها ی روان گردان می سازند
۲۷- نقش دوستان در گرایش به قرص اکس
۲۸- مرگ حتی با مصرف یک قرص اکس
۲۹- برنامه ی مسئولان در این باره چیست؟.
۳۰- فهرست منابع

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق