آخرین مقالات

خانه » طرح توجیهی » دانلود طرح توجیهی بسته بندی گوشت و مرغ و ماهی

دانلود طرح توجیهی بسته بندی گوشت و مرغ و ماهی

:: توضیحات بیشتر در مورد دانلود طرح توجیهی بسته بندی گوشت و مرغ وماهی :
فهرست مطالب
-۱ معرفی محصول ۱
-۱-۱ مشخصات کلی محصول ۱
-۲-۱ شماره تعرفه گمرکی ۱
-۳-۱ شرایط واردات ۳
-۴-۱ استانداردهای ملی وجهانی ۱۷
-۵-۱ قیمت تولید داخلی و جهانی محصول ۱۹
-۶-۱ موارد مصرف و کاربرد ۲۰
-۷-۱ کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول ۲۲
-۸-۱ اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز ۲۲
-۹-۱ کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول ۲۳
-۱۰-۱ شرائط صادرات
-۲ وضعیتعرضه و تقاضا : ۲۴
-۱-۲ روند تولید از آغاز تا کنون ۲۷
-۲-۲ بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه
و در دست اجرا
-۳-۲ بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال ۸۵
-۴-۲ بررسی روند مصرف از آغاز برنامه ۵۴
-۵-۲ بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن
-۶-۲ بررسی نیاز به محصول یا اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم ۵۶
۱و ۲- بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف
تکنولوژی های مرسوم
در فرآیند تولید محصول : ۵۱
-۳ میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن ۶۸
-۴ مواد اولیه اصلی
-۵ پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح ۷۳
-۶ وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال ۷۷
-۷ بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی
امکان تامین آنها در منطقه مناسببرای اجرای طرح ۷۹
-۸ تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد های جدید ۸۳
-۹ پیوست ۸۴

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق