آخرین مقالات

خانه » طرح توجیهی » دانلود طرح توجیهی تولید الیاف پلی استر

دانلود طرح توجیهی تولید الیاف پلی استر

:: توضیحات بیشتر در مورد دانلود طرح توجیهی تولید الیاف پلی استر :

دانلود طرح توجیهی تولید الیاف پلی استر
فهرست مطالب
فصل معرفی الیاف پلی استر
محصول ISIC معرفی کد
تعرفة گمرکی الیاف پلی استر
شرایط واردات
بررسی استاندارداهای ملی و بین المللی
قیمت داخلی
پلی استر PET
کاربرد و موارد مصرف الیاف
١- محصولات جایگزین
١- اهمیت استراتژیک تولید الیاف پلی استر
١- کشورهای عمدة تولید کننده
١- تولید کنندگان عمده جهان و ظرفیت آنها
١- شرایط صادرات
فصل ۲- وضعیت عرضه و تقاضای الیاف پلی استردر ایران
٢- تولید داخلی
٢- وضعیت طرح های در دست اجرا
٢- بررسی روند واردات
٢- بررسی روند مصرف
٢- بررسی صادرات
٢- پیش بینی نیاز به الیاف پلی استر
فصل ۳- بررسی فنی طرح تولید الیاف پلی استر
٣- بررسی اجمالی تکنولوژی تولید لوله های الیاف پلی استر و معرفی شرکت های صاحب تکنولوژی
۴- بررسی و تعیین حداقل حداقل ظرفیت اقتصادی و برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت مورد نیاز
۵- میزان مواد اولیه مورد نیاز سالانه و محل تامین آن از خارج یا داخل کشور
۶- پیشنهاد منطقة مناسب برای اجرای طرح الیاف پلی استر
٧- وضعیت تامین نیروی انسانی طرح الیاف پلی استر
٨- بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت و امکانات مخابراتی مورد نیاز برای طرح تولید الیاف پلی استر
٩- حمایت های اقتصادی و بازرگانی
١٠ – تجزیه تحلیل نهائی
مراجع

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق