آخرین مقالات

خانه » طرح توجیهی » دانلود طرح توجیهی تولید انواع شکلات و شیره خرما

دانلود طرح توجیهی تولید انواع شکلات و شیره خرما

:: توضیحات بیشتر در مورد دانلود طرح توجیهی تولید انواع شکلات و شیره خرما :
فهرست مطالب
مقدمه
معرفی و شناخت محصول
تاریخچه پیدایش محصول
۱-۱ نام و کد محصول آیسیک
۲-۱ شمارة تعرفه گمرکی
۳-۱ شرایط واردات
۴-۱ بررسی و ارائه استاندارد
۵-۱ بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینۀ قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
۶-۱ توضیح موارد مصرف و کاربرد
۷-۱ بررسی کالاهای جایگزین تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول ۷
۸-۱ اهمیت استراتژیکیکالا در دنیای امروز ۸
۹-۱ کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول ۸
۱۰-۱ شرایط صادرات ۹
-۲ وضعیت عرضه و تقاضا ۹
-۱ بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید و ظرفیت اسمی واحدهای فعال -۲به تفکیک هر استان ۱۰
۲ بررسی وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه در دست اجرا -۲
ظرفیت اسمی و میزان پیشرفت به تفکیکهر استان. ۱۱
۳ بررسیروند واردات و صادرات محصول به تفکیکمقدار و ارزشدلاری ۱۲ -۲
-۳ بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها ۲۰
-۴ تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژیهای مرسوم در فرایند تولید محصول ۲۳
-۵ بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل براورد حجم سرمایه گذاری ثابت ۲۶
-۶ میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و قیمت آن ۲۹
-۷ میزان سرمایه در گردش ۳۰
-۸ وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال ۳۲
-۹ پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح ۳۴
-۹ بررسی و تأمین آب و برق و سوخت و … در محل اجرای طرح ۳۵
-۱۰ وضعیت حمایتهای اقتصادی و بازرگانی ۳۸
-۱۱ تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق