آخرین مقالات

خانه » طرح توجیهی » دانلود طرح توجیهی تولید انواع پودر ماهی و ضایعات ماهی

دانلود طرح توجیهی تولید انواع پودر ماهی و ضایعات ماهی

فهرست مطالب

مقدمه ۳
معرفی و شناخت محصول ۳
تاریخچه پیدایشمحصول ۳
نام تجاری محصول ۴
۴ ISIC شماره تعرفه گمرکی و کد
کاربرد پودر و روغن ماهی ۴
وضعیت تولید محصول در داخل ۴
استاندارد های مرتبط ۵
کیفیت های مختلفمحصول ۵
عمر مفید محصول ۶
مواد اولیه مورد نیاز ۶
فانوسماهیان ۷
ذخیره فانوسماهیان در آبهای ایران ۷
تحلیل های سیاسی، اقتصادی، فنی، اجتماعی پیرامون صید فانوسماهیان ۷
کالاهای جایگزین پودر ماهی ۸
فصلی و غیر فصلی بودن محصول ۸
سیاست های حمایتی دولت ۹
تعرفه گمرکی محصول و مقایسه با کشورهای دیگر ۹
تعرفه گمرکی ماشین آلات ۹
قیمت پودر ماهی ۹
مصرف کنندگان محصول ۱۰
بررسی مقدماتی محل های اجرای طرح ۱۱
بررسی مقدماتی تکنولوژی تولید ۱۲
اهمیت استراتژیکو درجه نیاز جامعه به آن ۱۲
وضعیت عرضه و تقاضا ۱۳
بازاریابی خارجی ۱۳
۱۳ (IFFO) معرفی سازمان جهانی پودر و روغن ماهی
بررسی روند صادرات پودر ماهی ۱۹
نگاه کلی به صادرات پودر ماهی ۲۱
بازاریابی داخلی ۲۱
بررسی روند واردات پودر ماهی ۳۰
نگاه کلی به واردات پودر ماهی ۳۲
براورد میزان تقاضای پودر ماهی ۳۲
تقاضای پودر ماهی در صورت بهبود شرایط ۳۳
عوامل موثر در تقاضا ۳۴
مطالعه جمعیت ۳۴
تجزیه و تحلیل فنی ۳۵
بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید – نقاط قوت و ضعف ۳۵
مواد اولیه و ورودی ها ۳۶
فرایند ها و عملیات پیش بینی شده در طرح نمودار خط تولید ۳۸
کشورهای تولید کننده ماشین آلات ۴۱
براورد نیروی انسانی ۴۱
سیستم حمل و نقل ۴۱
تعیین محل اجرای طرح ۴۳
کشور های تولید کننده ماشین آلات ۴۴
جمع بندی ۴۷
منابع ۴۸
پیوست ها ۴۹
۴۹ Nezhyn مکاتبات با شرکت
۵۰ Nezhyn پیش فاکتور شرکت
۵۲ A&S ThaiWorks مکاتبات با شرکت
۵۴ A&S ThaiWorks پیش فاکتور شرکت
پیش فاکتور شرکت آذر دما گستر ۷۹

 دانلود طرح توجیهی تولید انواع پودر ماهی و ضایعات ماهی

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق