آخرین مقالات

خانه » طرح توجیهی » دانلود طرح توجیهی تولید پروتئین سویا

دانلود طرح توجیهی تولید پروتئین سویا

:: توضیحات بیشتر در مورد دانلود طرح توجیهی تولید پروتئین سویا :
فهرست
معرفی محصول
مشخصات کلی محصول
شماره تعرفه گمرکی
شرایط واردات
استانداردهای ملی وجهانی
قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
موارد مصرف و کاربرد
کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز
کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
وضعیت عرضه و تقاضا
بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیتطرحهای جدید و طرحهای توسعه و در دست اجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون
بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال
بررسی روند مصرفاز آغاز برنامه
بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن
بررسی نیاز به محصول
بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم در فرآیند تولید محصول
تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم
برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت به تفکیک ارزی و ریالی
میزان مواد اولیه مو رد نیاز سالیانه
پیشنهاد منطقه مناسب برای طرح
وضعیت تامین نیروی انسانی وتعداد اشتغال
بررسی تعیین میزان آب و برق وسوختو سایر موارد
سایر هزینه های مربوط به سرمایه گذازی ثابت
اثاثیه و لوازم ادازی
ماشین آلات وتجهیزات
محوطه سازی
تاسیسات
ساختمان سازی
حمایتهای بازرگانی
ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی
وضعیت صنعت در صورت پیوستن ایران به W.T.O

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق