آخرین مقالات

خانه » طرح توجیهی » دانلود طرح توجیهی تولید یاتاقان مگنتی

دانلود طرح توجیهی تولید یاتاقان مگنتی

:: توضیحات بیشتر در مورد دانلود طرح توجیهی تولید یاتاقان مگنتی :
فهرست مطالب
معرفی محصول
- نام و کد محصول آیسیک
- بررسی استانداردهای موجود در مورد محصول
- بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
- مروری بر قیمت های داخلی
- مروری بر قیمت های جهانی
- معرفی موارد مصرف و کاربرد محصول
- بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
- بررسی اهمیت استراتژیکی محصول در دنیای امروز
- وضعیت عرضه و تقاضا
- بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید از آغاز برنامه اول تاکنون
- بررسی ظرفیتهای بهره برداری
- بررسی روند ظرفیت نصب شده واحدهای فعال در کشور
- بررسی روند تولید واقعی محصول طرح در کشور
- نگاهی به راندمان تولید درصد استفاده از ظرفیت اسمی در واحدهای تولیدی فعال
- بررسی وضعیت طرح های جدید و در حال توسعه
- پیش بینی عرضه در بازار آینده کشور
- بررسی روند واردات محصول طرح از آغاز برنامه اول تا کنون
- جمع بندی عرضه
- بررسی روند مصرف از آغاز برنامه اول تا کنون
- بررسی روند صادرات محصول طرح از آغاز برنامه اول تا کنون
- برآورد قابلیت صادرات طی سنوات آتی
- بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه پنجم توسعه
- برآورد میزان تقاضای خارجی محصول طرح در آینده
- برآورد میزان تقاضای داخلی محصول طرح در آینده
- جمع بندی و نتیجه گیری مطالعات بازار
- بررسی سطح تکنولوژی تولید در واحدهای فعال
- بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی به همراه برآورد میزان سرمایه گذاری ثابت مورد نیاز
- زمین
- محوطه سازی
- عملیات ساختمانی
- ماشین آلات و تجهیزات تولیدی
- تاسیسات عمومی
- وسایل اداری و خدماتی
- ماشین آلات حمل و نقل
- هزینه های قبل از بهره برداری
- هزینه های پیشبینی نشده
- برآورد حداقل ظرفیت اقتصادی طرح شناسایی و اندازه گیری هزینه و فایده اجرای طرح
- لحاظ کردن نقطه سربسر تولید
- لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار
- برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالیانه و محل تامین آن
- معرفی مواد اولیه اصلی و میزان مصرف آن ها
- معرفی منابع تأمین مواد اولیه
- بررسی تحولات اساسی در روند تأمین اقلام عمده مورد نیاز در گذشته و آینده
- پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
- بازارهای فروش محصول
- بازارهای تأمین مواد اولیه
- احتیاجات و نیازمندی های دیگر طرح
- بررسی تاثیرات زیست محیطی
- وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال
- بررسی تأسیسات و امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح
- برآورد برق مورد نیاز و چگونگی تأمین آن
- برآورد آب مورد نیاز و چگونگی تأمین آن
- برآورد سوخت مصرفی مورد نیاز و چگونگی تأمین آن
- برآورد هوای فشرده مورد نیاز و چگونگی تأمین آن
- برآورد تاسیسات گرمایشی و سرمایشی
- سایر تجهیزات مورد نیاز
- برآورد امکانات زیربنایی مورد نیاز
- وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی
- حمایت های تعرفه گمرکی و مقایسه آن با تعرفه های جهانی
- حمایت های مالی
- تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید
- بررسی بازار
- عرضه و تقاضا
- هزینه های سرمایه گذاری
- ظرفیت اقتصادی
- اشتغال
- تولید جهت مصرف داخلی/ تولید جهت صادرات
- پیشنهاد محل اجرای طرح
- شماره تعرفه گمرکی محصول طرح
- استاندارد محصول طرح
- مشخصات برخی از تولیدکننده و صادرکننده محصول طرح
- شرایط ورود به بازارهای جهانی
- پیشبینی زمان بهره برداری از طرحهای در حال اجرا
- هزینه ثابت سرمایه گذاری اجرای طرح
- هزینه محوطه سازی
- هزینه عملیات ساختمانی
- هزینه ماشین آلات تولیدی
- هزینه تاسیسات عمومی
- هزینه ماشین آلات حمل و نقل
- برآورد هزینه های ثابت و متغیر دوران بهره برداری
- برآورد درآمد سالانه تولید در دوران بهره برداری
- قطعات و مواد اولیه اصلی
- نیروی انسانی لازم طرح
- هزینه اجرای تاسیسات برقی
- هزینه اجرای تاسیسات آبرسانی
- هزینه اجرای تاسیسات سوخت رسانی
- هزینه احداث تجهیزات هوای فشرده
- هزینه تاسیسات گرمایشی و سرمایشی و تجهیزات لازم
- هزینه سایر تجهیزات

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق