آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » اجتماعی و جامعه شناسی » دانلود طرح نهایی کانون پرورش فکری

دانلود طرح نهایی کانون پرورش فکری
طرح نهایی کانون پرورش فکری
فهرست مطالب
چکیده : ۱
مقدمه : ۲
محیطهای مناسب برای کودکان : ۳
هوا شناسی شهر بجنورد: ۴
جهت بادها: ۵
جمع بندی اقلیم در ساخت و ساز معماری: ۶
کودکان و معماری : ۷
معماری برای کودکان : ۸
علل و اهداف طراحی برای کودک : ۸
علوم : ۱۰
فرهنگ : ۱۰
هنرها : ۱۰
ورزشی – تفریحی : ۱۱
درک کودک از فضا ، فرم و محیط : ۱۱
ویژگی های ذهنی – روانی کودکان در معماری : ۱۲
کاربرد رنگ در معماری کودکان : ۱۴
معمار + مشاور : ۱۵
وسرانجام طراحی کردن : ۱۶
کودکان : ۱۶
جاهای جالب : ۱۶
جاهای زشت : ۱۶
چیزهای زیبا : ۱۷
چیزهای زشت : ۱۷
چیزهای مطلوب : ۱۷
مبانی ادراک فضا : ۱۷
ظرفیت ادراک : ۱۸
اصول طراحی : ۱۹
ایده های کلی طراحی : ۲۱
ایده های کلی فضا : ۲۱
حوزه تخیل بازیهای تخیلی و نمادین ، خلق ، تصور و تفکر در قالب بازی : ۲۲
پلها : ۲۲
حوزه فراگیری آشنایی با نشانه ها ، دنیای بزرگترها و آموزش : ۲۲
حوزه ماجراجویی بازی و سرگرمی صرف ، کاوش و جستجو : ۲۳
فرهنگ و لزوم گسترش مراکز فرهنگی در جامعه : ۲۳
فرهنگ : ۲۳
روانشناسی کودک : ۲۵
روانشناسی رشد : ۲۶
مفاهیم بنیادی در روانشناسی رشد : ۲۶
تعریف رشد : ۲۶
مفهوم پختگی (رسیدگی): ۲۶
مفهوم رشد و پرورش : ۲۷
گونه های تغییر در فرایند رشد : ۲۷
تغییر در اندازه و مقدار : ۲۷
تغییر در نسبت : ۲۷
ناپدید شدن برخی از قمستهای بدن : ۲۸
کسب مشخصات تازه : ۲۸
ماهیت و ویژگیهای رشد در انسان : ۲۸
وراثت : ۳۱
محیط : ۳۱
عوامل محیطی داخلی : ۳۱
عوامل محیطی خارجی : ۳۲
تغذیه : ۳۲
هوای آزاد و نور خورشید : ۳۲
بیماریها و آسیبها : ۳۲
وضع خانوادگی : ۳۲
ویژگیهای اجتماعی : ۳۳
ویژگیهای هیجانی : ۳۴
ویژگیهای عقلی : ۳۴
احتیاجات فضایی کودک ۳-۶ ساله : ۳۴
احتیاجات فضایی کودک ۶ تا ۹ ساله : ۳۵
تقسیم بندی دوران کودکی : ۳۵
رشد جسمانی در دروه دوم کودکی : ۳۶
شیوه استدلال پیش دبستانی ها : ۳۹
تکامل مهارتهای ادراکی : ۳۹
نگهداری : ۴۰
خصوصیات تفکر : ۴۰
ظاه و واقعیت : ۴۰
افزایش پردازش اطلاعات : ۴۰
مهارتهای حافظه ای : ۴۱
روند تکامل شخصیت : ۴۱
انگیزه پرخاشگری : ۴۲
تمایلات اتکایی و استقلال : ۴۲
انگیزه کسب موفقیت : ۴۲
ترس و اضطراب : ۴۲
همانند سازی : ۴۳
گروه بندی جنسی : ۴۳
رشدفراخود (وجدان): ۴۴
خلاصه و نتیجه بحث روانشناسی : ۴۴
بازی : ۴۵
کودک و بازی : ۴۶
تعریف بازی از بعد روانشناسی و تربیتی : ۴۹
تعریف بازی در ارتباط با زندگی اجتماعی : ۴۹
اهمیت و هدف بازی : ۵۰
ارزش جسمانی : ۵۰
تاثیرات روانی : ۵۱
بازی و رشد شخصیت : ۵۱
نقش بازی در استقلال کودک : ۵۲
الگوپذیری : ۵۳
بازی پایگاه دوستی ها : ۵۳
بازی منبع لذت : ۵۴
بازی جانشین کار : ۵۵
بازی بیانگر دنیای کودکان : ۵۵
بازی و تعلیم و تربیت : ۵۶
بازی و رشد عاطفی : ۵۸
بازی و رشد جسمی : ۵۹
عوامل ارثی ۵۹
بازی و رشد و توسعه سیستمهای ارگانیک بدن : ۶۰
تاثیر بازی بر روی رشد عضلات بزرگ : ۶۱
تاثیر بر روی رشد سلسله اعصاب : ۶۱
تاثیر بر روی رشد دستگاه گردش خون: ۶۲
تاثیر بازی بر روی دستگاه تنفس : ۶۲
تاثیر بازی در پرورش حواس : ۶۲
بازی و رشد ذهنی : ۶۲
عوامل موثر در بازی : ۶۴
عوامل محیطی : ۶۵
عامل جنسیت در بازی : ۶۶
انواع بازی از جهت محتوا و کاربرد : ۶۶
بازیهای جسمی : ۶۶
بازیهای تقلیدی : ۶۷
بازیهای نمایشی : ۶۷
بازیهای نمادی : ۶۸
بازیهای تخیلی : ۶۸
بازیهای آموزشی : ۶۹
بازیهای محلی و سنتی : ۶۹
بازیهای ورزشی : ۷۰
مشخصات فنی فضای بازی کودکان و سرانه ها : ۷۳
زمین بازی ( از نوع ماجراجویی): ۷۳
مواد پرکننده نرم : ۷۵
خرده چوب : ۷۵
ماسه : ۷۵
شن و سنگریزه با قطر ۱۸-۱۲ میلی متر : ۷۵
کفپوشهای گیاهی مقاوم : ۷۶
مواد مصنوعی با خاصیت ارتجاعی : ۷۶
جنسیت وسایل بازی : ۷۶
ارزیابی انواع جنس پوشش سطح محوطه بازی : ۷۸
رنگ در زمین بازی : ۷۸
وسایل بازی و تجهیزات لازم : ۷۹
اسباب بازییهای چرخ دار : ۷۹
وسایل نقلیه واقعی : ۷۹
بالارفتن ، سرخوردن ، تاب خوردن : ۸۰
وسایل بازی برای برقراری تعادل : ۸۰
پرتاب کردن و گرفتن چوب و اشیاء : ۸۱
انواع بازی ها و تحولات آنها در سنین مختلف : ۸۱
خصوصیات کالبدی فضای بازی کودکان : ۸۲
تعریف نقاشی کودک : ۸۴
مراحل نقاشی کودکان : ۸۴
مرحله ۷-۲ سالگی : ۸۵
مرحله خط خطی کردن از ۲ تا ۴ سالگی : ۸۶
مرحله طرح ریزی ۴ تا ۵ سالگی : ۸۶
مرحله شکل سازی و تصویرگری ۵ تا ۷ سالگی : ۸۶
توجه به نقاشی به صورت گروهی : ۸۷
نحوه ظهور توانایی خط خطی کردن ، نوشتن و نقاشی کردن : ۸۷
نتیجه گیری : ۸۸
تناسبات انسانی و نقش آن در طراحی فضاهای کودکان : ۹۰
اندازه بدن کودکان : ۹۰
ضرایب اندازه های تجهیزات نسبت به قد ایستاده کودک : ۹۳
اندازه های ساختاری بدن کودکان : ۹۴
تجهیزات و وسایل تعمیر و نگهداری : ۱۰۰
حفاظت و حصار : ۱۰۱
ویژگی فضای کودک ۱۰۱
مقدار فضا: ۱۰۱
چیزهایی که بچه ها در فضای باز دوست دارند : ۱۰۱
ابزار طراحی فضای باز ( در رابطه با کودک ): ۱۰۲
ماسه ، خاک و شن : ۱۰۲
ایمنی : ۱۰۴
شرایط ایمنی در فضا : ۱۰۵
ایمنی در محوطه : ۱۰۵
نرده های ایمن : ۱۰۵
ایمنی در مسیرهای حرکت : ۱۰۶
ایمنی در راهروها : ۱۰۶
ایمنی در مسیر پله ها : ۱۰۶
شرایط ایمنی پوشش کف : ۱۰۸
شرایط ایمنی درها : ۱۰۸
شرایط ایمنی پنجره ها : ۱۰۹
شرایط ایمنی در فضاهای بهداشتی : ۱۱۰
شرایط ایمنی تجهیزات : ۱۱۰
فضاهای خدماتی و تاسیساتی : ۱۱۱
انبار : ۱۱۱
موتورخانه : ۱۱۱
شوفاژ دیواری : ۱۱۱
درک کودک از فضا ، فرم و محیط : ۱۱۲
تاثیر محیط های جمعی بر روی کودکان : ۱۱۳
تاثیر همسالان و رابطه آنها بر کودکان : ۱۱۴
تغییر در رفتار اجتماعی کودک : ۱۱۵
تاثیرات متقابل محیط و کودک : ۱۱۵
محیط یک مجموعه ی آموزشی برای کودکان : ۱۱۶
شناخت و تحلیل روحیات ، نیازها و توانایی های کودک : ۱۱۷
فرآیندهای رشد کودک: ۱۲۰
نظریه های عمومی آسیب شناسی کودک: ۱۲۲
الگوهای روان پویایی ۱۲۲
الگوهای دلبستگی ۱۲۲
الگوهای رفتاری- تقویت ۱۲۳
الگوهای یادگیری اجتماعی ۱۲۳
الگوهای شناختی ۱۲۳
الگوهای سرشتی- عصبی زیستی ۱۲۳
الگوهای عاطفی ۱۲۳
الگوهای نظامهای خانوادگی ۱۲۳
تعریف افسردگی دوران کودکی: ۱۲۴
ملاکهای تشخیصی: ۱۲۴
اختلال افسرده خویی: ۱۲۵
خلاصه ای از بررسی اختلالهای اضطرابی و ترس در کودکان: ۱۲۷
اهمیت تعامل همسالان برای رشد طبیعی: ۱۳۰
زمینه های رشد کودک : ۱۳۲
رشد فیزیکی : ۱۳۲
رشد ذهنی : ۱۳۳
رشد اجتماعی : ۱۳۳
رشد عاطفی : ۱۳۳
اطلاعات مربوط به کودکان : ۱۳۴
خصوصیات جسمانی ، ذهنی ، عاطفی ، اجتماعی کودک ۳ تا ۴ سال ۱۳۴
خصوصیات جسمانی : ۱۳۴
خصوصیات ذهنی : ۱۳۵
خصوصیات عاطفی ، اجتماعی : ۱۳۵
خصوصیات جسمانی ، ذهنی ، عاطفی ،  اجتماعی کودک ۴ تا ۵ ساله : ۱۳۶
خصوصیات جسمانی : ۱۳۶
خصوصیات ذهنی : ۱۳۶
خصوصیات عاطفی ، اجتماعی : ۱۳۷
خصوصیات جسمانی : ۱۳۷
خصوصیات ذهنی : ۱۳۸
خصوصیات عاطفی ، اجتماعی : ۱۳۸
خصوصیات جسمی ، ذهنی ، عاطفی ، اجتماعی کودک ۶ تا۹ سال : ۱۳۹
خصوصیات جسمی : ۱۳۹
خصوصیات ذهنی : ۱۳۹
خصوصیات عاطفی ، اجتماعی : ۱۳۹
فعالیت ها و بازی های آموزشی کودکان : ۱۴۰
فعالیت ها و بازی های آموزشی گروه سنی نوپا : ۱۴۰
فعالیت ها و بازی های آموزشی گروه سنی نوباوه : ۱۴۰
۱- کودکستان توبین گن Tubingen آرنو لیدرر Arno Lederer 141
معماران: ۱۴۱
کودکان ۱۴۵
جاهای جالب: ۱۴۵
جاهای زشت: ۱۴۵
چیزهای قشنگ: ۱۴۵
مدیر: ۱۴۶
معماران: ۱۴۶
معماری در نقاشی کودکان: ۱۴۶
فصل معماران: ۱۴۷
کودکان: ۱۴۸
آنها دوست دارند: ۱۴۸
مدیریت: ۱۴۸
نظرات معمار: ۱۴۹
کودکان ۱۴۹
جاهای جالب: ۱۴۹
جاهای زشت: ۱۵۰
چیزهای قشنگ: ۱۵۰
پنجره ها و درب ها: ۱۵۰
چیزهای زشت: ۱۵۰
گروه کودکستان: ۱۵۰
کودکان ۱۵۵
جاهای زیبا: ۱۵۵
بالکن ها: ۱۵۵
چیزهای زشت: ۱۵۵
مدیریت: ۱۵۶
کودکان ۱۵۶
جاهای جالب: ۱۵۶
معلمین: ۱۵۷
چکیده :
ایده آل هر جامعه انسانی تربیت و شکوفا کردن نیروها و استعدادهای نسل جوان آن می باشد که در این راستا خانواده ها اولین نقش را دارند . زیرا کودک در خانواده چشم می گشاید و تا ۷ سالگی که آماده تحیل می گردد فقط در فضای تربیتی خانواده قرار دارد . ولی فضای خالی بین مدرسه و خانه را هیچ نهادی به طور مشخص به عهده نگرفته است . این فضای خالی شامل اوقات فراغت بچه و به خصوص فصل تعطیلی مدارس که تقریباً طولانی است می شود . علاوه بر این بیشتر وقت کودکان در مدارس به تعلیم علوم مختلف می گذرد و پرورش و تربیت استعدادها و خلاقیت ها تقریباً در سیستم آموزشی ما وجود ندارد پس سازمان یا نهادی می باشد که سیستم برنامه ریزی آن بر اساس یا پایه پرورش افکار و خلاقیتهای کودکان باشد . زیرا در غیر این صورت سهل ترین نتیجه آن بیکار ماندن قوای فکری و روانی کودکان است . در واقع هدف های اصلی مراکز فرهنگی تربیتی کودکان پر کردن اوقات فراغت آنها به بهترین صورت و پرورش فعالیتها و استعدادهای آنان است . اوقات فراغت پر ارزشترین موقعیت برای اندیشه و تفکر می باشد .
حمایت مستمر و موثر کودکان در اوقات فراغت و در تعطیلات تابستانی نه تنها آسیب پذیری اجتماعی و کج روی اخلاقی آنها را در هر شرایطی به حداقل می رساند بلکه آنان را در برابر همه آسیب ها و تهاجمات مصون می نماید .
در مقایسه با سایر کشورها دارای بیشترین اوقات فراغت و تعطیلات هستیم و اگر برای پر کردن مطلوب و بهینه اوقات فراغت کودکان برنامه نداشته باشیم بدیهی است که آنها خود به این کار اقدام خواهند کرد در آن صورت نیز بد آموزی ها و مشکلات رفتاری و اخلاقی در پیش خواهند داشت.
 مقدمه :
 فرق بین معماری کودکان و بزرگسالان چیست ؟ آیا این دو نوع معماری با هم فرق دارد ؟
آیا معماری یک بنا از سنی به سن دیگر تغییر پذیر است ؟
بی شک این تغییر اجباری به نظر می آید . بعدهای یعنی برای کودکان امری است که همگان بدان برخورد کرده ایم . اطاقی که در طفولیت بزرگ می شود بعد از گذشت سالها کوچک است . دیوار بلند اینک حصارک کوتاهی است ، این خود گویای مسئله سن و مقیاس کودک بوده و با در نظر گرفتن اینکه تلاش عملی کودک معیار می باشد جواب سئوال بالا مثبت است .
اطفال با حرکات سریع ، روح سرکش ، آزادی سرشت و بازیگوشی و خارج بودن از تیپهای بزرگسال ساختاری دیگر به طرح می دهند .
فضای ساخته شده چه مفهومی برای کودک دارد ؟ درک کودک از فضا با درک ما کاملاً متفاوت است . او تمام تصاویر معمارانه را بر حسب هوش لحظه ای و تخیلش بکار می برد . کودک دوست دارد فضایی قابل تغییر در اختیار داشته باشد تا بتواند ردپایی از خود در آن بجای بگذارد و بدین ترتیب نقاط مشابه ویژه خود را بوجود آورد . اینگونه احساس تعلق به محیط دست می یابد .
محیطهای مناسب برای کودکان :
منظور از طرح و اجرای محیط مناسب برای کودکان فراهم نمودن بستر و عاملی موثر جهت تحقق قابلیتهای بالقوه وجودی برای شناخت وجوه شناختی و جسمی و تضمین رشد کامل آنهاست .
نقش محیط فیزیکی با توجه به مطالعات گذشته از یک سو به عنوان بستری برای شکل گیری قالبهای فطری و طرح کلی ایجاد وجودی وی از سوی دیگر عاملی موثر برای پایه ریزی و گسترش داشته های ذهنی ، محتوای شناخت و مهارتهای بدنی وی در نظر می گیریم .
جابجایی ، خراب کردن ، ساختن و نظایر آنها ، فعالیتهایی هستند که به اولویت امکان بوجود آوردن دنیایی در مقیاس خودش را می دهد .
کودک در فضایی احساس تعلق می کند که در آن ردپایی از خود بر جای بگذارد و محیط باید قابلیت تجهیز و نشانه گذاری توسط کودک را داشته باشد .
محیط و بتسر مناسب رشد کودکان شامل آن اماکن و مسیرهای ارتباطی است که علاوه در برآورده ساختن مقاصد در نظر گرفته شده برای هر یک پاسخگوی نیازهای وجودی کودکان در مراحل رشد بوده و با تواناییهای آن نیز هماهنگ باشد .
کودک قبل از هر چیز به ارضاء عاطفی و احساس پیوند با محیط فیزیکی و اجتماعی خود نیازمند است بنابراین استفاده محیط مناسب ، وجود محرکها و انگیزه های لازم و منطبق با هر مرحله رشد کودک است .
یکی دیگر از ویژگیهای محیط مناسب ، انطباق داشتن با توانایی شناختی و ادراکی کودکان است .
هوا شناسی شهر بجنورد:
شهر بجنورد در طول جغرافیایی ۱۹ و ۵۷ و عرض جغرافیایی ۲۸ و ۳۷ و با ارتفاع ۱۰۹۱ متراژ سطح دریا در فاصله هوایی ۵۷۴ کیلومتری تهران و ۲۲۰ کیلومتری مشهد در دامنه رشته کوههای آلاداغ که ادامه رشتهبه موازات مرز ایران و شوروی قرار دارد – بجنورد اقلیم در داخل جلگه ای است که از چهار جهت محور کوههای بلند است به همین دلیل آب و هوای این شهرستان معتدل، نیمه معتدل مرطوب است. بجنورد در منطقه ای با زمستانهای سرد و تابستانهای معتدل قرار گرفته است. بنابراین تابش در این منطقه دارای اهمیت است. بالاترین درجه حرارت در تابستان حدود ۳۵ است و در زمستان ها کاهش دما تا ۲۸ نیز مشاهده   شده است. میانگین دمای هوا ۱۴ می باشد. رطوبت رطوبت نسبی بجنورد ۷۵-۴۵ و میزان متوسط بارندگی این شهرستان ۲۸۰ میلی متر است که هر چه بسوی غرب می رویم بر میزان بارندگی افزوده می شود با توجه به آمار اداره هواشناسی بجنورد حداکثر و حداقل های مربوط به حرارت به رطوبت، یخبندان ذکر می شود.
حداکثر مطلق حرارت     ۳/۴۲ درجه مربوط به ماه اوت ۱۳۶۱
حداقل مطلق حرارت      ۵/۲۹ مربوط به ماه ژانویه ۱۳۴۳
بیشترین متوسط           ۲۴۱۵ درجه مربوط به ماه جولای
کمترین متوسط           ۴/۰ درجه مربوط به ماه ژانویه
متوسط رطوبت          ۵۴/۰
بر اساس روش آبروژه جزء اقلیم سرد و خشک محسوب می شود. شروع و خاتمه فصل خشک از ۱۰ خرداد لغایت ۲۰ آبان و شدت فصل خشک ۱۹۰ روز
جهت بادها:
بادهایی که به سمت بجنورد می وزند از چهار جهت است که تقریباً جنوب غربی و جنوب شرقی را نیز تحت تأ ثیر قرار داده و کوتاه مدت و بسیار گرم و خشک بوده و در تابستان می وزد و تا حد امکان باید از ورود این باد به داخل ساختمان جلوگیری می کنیم (کاملاً ضلع غرب را تحت تأتثیر قرار می دهد که بایستی تا حد امکان از قرار دادن سطوح شیشه ای جلوگیری کنیم که البته با توجه به نور آفتاب نیز می توان با کاشتن درختانی تا حدودی تأثیر قرار داده و در زمستانها به مدت کوتاهی حدود ۱ الی ۲ ماه بر روی شهر می وزد، بسیار سرد و خشک است و باید از ورود آن به ساختمان جلوگیری شود. بادهای شمال غربی که از اواخر تا اواسط بهار شهر را تحت تأثیر قرار می دهند و معتدل و مرطوب بوده و ضلع شرقی را تحت تأثیر قرار می دهند که برای ایجاد کوران و تهویه در ساختما مناسب است و می توان با قرار دادن باز شوها در این ضلع از آن استفاده بهینه کرد با توج به اینکه بادغربی باران زا است باید تا حد امکان از قرار دادن سطوح شیشه ای در این بخش خودداری نمود با شرایط ذکر شده بایستی ساختمان ساخته شده مواردی را دارا باشد که دریافت انرژی را در تابستان خصوصاً بین ساعات ۹ صبح تا ۶   بعد از ظهر را داشته باشد.

 

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق