آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » محیط زیست و بهداشت » دانلود مقاله آب و فاضلاب و اثرات آن بر محیط زیست

دانلود مقاله آب و فاضلاب و اثرات آن بر محیط زیست

آب و فاضلاب و اثرات آن بر محیط زیست
فهرست مطالب
بررسی و تحلیل کلی مسائل ویژه حاد زیست محیطی
انواع فاضلاب
معرفی نحوه جمع آوری فاضلاب در بخشهای مختلف منطقه، نارسایی و پیامدهای نامطلوب آن
روشهای دفع فاضلاب
جمعیت فعلی تحت پوشش شبکه گرد آوری فاضلاب در منطقه:
بر آورد حجم فاضلاب تولید شده
پیامدها و مشکلات ناشی از دفع فاضلاب با روشهای فعلی
سیستم چاههای جذبی و سپتیک تانکها
آلودگی آبهای زیرزمینی و قنوات
بالا آمدن سطح آبهای زیرزمینی
آلودگی محیط زیست شهری
شبکه موجود گردآوری فاضلاب در منطقه
کاهش مقاومت لایه های زمین
فاضلابهای سطحی
مخلوط شدن فاضلاب های کارگاهها با فاضلاب خانگی
دفع فاضلاب و امکانات منطقه
دفع فاضلاب و مشکلات منطقه
نحوه جمع آوری زباله، نارسائیها و پیامدهای نامطلوب آن
طرح جدید سیستم جمع آوری و دفع زباله
میزان زباله تولید شده در منطقه
ایستگاه موقت انتقال زباله در منطقه و مشکلات آن
جمع آوری و دفع زباله و کاستی های آن
بازیافت پسماندهای منطقه
آلودگی هوا و منافع آلاینده آن
منابع آلاینده
عوامل موثر بر میزان تردد در منطقه
منابع آلاینده خانگی
منابع آلاینده صنعتی
سایر منابع آلوده کننده
استاندارد هوای پاک و میزان آلودگی در ایستگاههای سنجش و پایش منطقه
جریانهای محلی دشت و کوه
جریانهای محلی دره ها
عوامل طبیعی موثر بر آلودگی هوا در منطقه
وضعیت توپوگرافیک
بادهای منطقه
میزان بارندگی
پسماندها
آفت کش ها و سموم دفع آفات نباتی
عدم برخورداری از آب شرب بهداشتی در منطقه
نقش منطقه دو در تامین آب شرب تهران
منابع ایجاد آلودگی صوتی
سرو صدای ناشی از ساخت و سازهای ساختمانی
پاره ای از رفتارهای اجتماعی، فرهنگی، سنتی:
- بررسی و تحلیل کلی مسائل ویژه حاد زیست محیطی
- معرفی نحوه جمع آوری فاضلاب در بخشهای مختلف منطقه، نارسایی و پیامدهای نامطلوب آن
- انواع فاضلاب

میزان فاضلاب صنعتی یا پساب ایجاد شده از تولیدات صنعتی در منطقه قابل توجه نبوده و نسبت به کل فاضلابهای تولیدی نقش چندانی ایفا نمی‌کند گزارش” شناخت واحدهای صنعتی شهر تهران – سال ۱۳۷۵ تعداد واحدهای صنعتی مستقر در منطقه دو را ۳۶ واحد یعنی ۲۶/۱ درصد کل واحدهای صنعتی مناطق بیستگانه شهر تهران عنوان کرده است . و نظر به اینکه طی سالهای اخیر تعدادی از این واحدها نیز به خارج از شهر تهران انتقال یافته‌اند، از تعداد و نقش آنها کاسته شده است.
- روشهای دفع فاضلاب
مجموعه کامل انواع شیوه های دفع فاضلاب شامل: چاههای جذبی، جوی خیابانها، مسیلها، قنوات، سپتیک تانکها، شبکه گردآوری فاضلاب، در منطقه دو مورد استفاده قرار می‌گیرد.
چاههای جذبی و جوی خیابانها و کانابها مثل خیابان زنجان اصلی ترین حجم فاضلاب منطقه شامل فاظلاب خانگی و آبهای سطحی را جمع آوری و هدایت می‌کنند.
مسیلهای طبیعی و انسان ساخت موجود نیز در کنار قنوات قدیمی کار جمع آوری و هدایت بخش دیگری از فاضلاب را در منطقه بعهده دارند که شامل مسیل فرحزاد، مسیل کوی مطهری (به موازات اتوبان شیخ فضل الله نوری)، درکه و سیل برگردان غرب که مجموعه فاضلاب جاری در این مسیلها تا رودخانه کن هدایت می‌شوند.
انتقال آبهای سطحی ناشی از بارندگی از وظایف اصلی مسیلهای فوق بوده در حالیکه کار هدایت قسمتهایی از فاضلابهای شهری در مناطقی که دفع فاضلاب دچار مشکل می‌گردد نیز بصورت غیر مجاز به عهده این مسیلها قرار گرفته است.
سپتیک تانکها و تصفیه خانه های کوچک در تعداد زیادی از ساختمانهای بلند مرتبه، مجتمع‌های مسکونی و شهرک هایی که در منطقه دو احداث گردیده، کار گرد آوری و دفع فاضلاب را بعهده دارند.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق