آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » اقتصاد » دانلود مقاله اقتصاد بین الملل

دانلود مقاله اقتصاد بین الملل

دانلود مقاله اقتصاد بین الملل

فهرست مطالب

مقدمه:
تثبیت نرخ ارز
استقرار سیستم یک نرخی در سال ۱۳۳۴
انحلال کمیسیون ارز واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران دراسفند ۱۳۳۶
برنامه‌های تثبیت اقتصادی تحول مبانی سیاست ارزی کشوراهاله وظایف بانکی به بانک مرکزی در ۱۳۳۹
۲)اقدامات بنیادی
۱)اقدامات سازمانی
برنامه پنج ساله سیاست بازرگانی و ارزی کشورهماهنگی با برنامه سوم در اقتصادی کشور۱۳۴۱-۱۳۴۶
۱) تعقیب سیاست انبساط تدریجی
۲) اعلام اصول سیاست ارزی در اسفند ۱۳۴۱
۳) اختیار یک سیاست فعال بازرگانی در سال ۱۳۴۲
۴)مشکلات درون‌زا و برون‌زای سال ۱۳۴۳
۵) سیاست ارزی سال ۱۳۴۵ کشور
۶) تهاجمات پیاپی به بازار غیررسمی ارز کشور در سال ۱۴۴۶
سیاست کنترل ارزی و اثرات آن در ایران
چگونگی وضعیت بازرگانی خارجی و کنترل ارزی
اثرات کنترل ارزی در ایران
۱- سیاستهای تشویقی
تصحیح نرخ ارز در ایران
۱- یکسان ساختن نرخ ارز:
بازارهای متعدد ارز ونرخهای مختلف:
اختلال در قیمتها و قیمتهای نسبی:
عدم تخصیص بهینه ارز:
اختلال در سرمایه‌گذاری خارجی:
۲- لغو بودجه ارزی:
۳- تعیین سیستم ارزی شناور هدایت شده:
مقدمه:
هنگامی که از شبکه اقتصاد ملی می‌گذریم و وارد روابط اقتصادی بین‌الملل، روابط مبادلاتی اقتصادهای پولی می‌شویم امر «صرف» مطرح می‌شود، امر تبدیل پول ملی به پولهای خارجی و یا پولهای خارجی به پول ملی و کلیه مسائل ناشی از آن، تراز پرداختها و روشهای تعدیل عدم تعادل آن و ….
این امور نه تنها در بحث نظری از اقتصاد بین‌الملل اهمیت بسیار دارد بلکه زمامداران اقتصادی و سیاسی مملکت را اشتغال خاطری بزرگ است:
این که ارزش خارجی پول خود را چگونه حفظ کنند؟ با چه تدبیری محصولات خود را در بازارهای خارجی به فروش رسانند؟ با چه وسایلی مواداولیه، کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای موردنیاز را از بازارهای جهانی تأمین سازند و از چه طریق، سطح قیمتها را در حد مطلوب نگاهدارند و با چه ابزاری درآمدها را در جهت موردنظر سوق دهند و….
به همین منظور مجموعه‌ی مقرراتی می‌گذارند تا هدفهای آنان را تأمین کند. این مقررات که قسمت اعظم آن تحت عنوان مقررات ارزی و بعضاً ذیل عناوین مقررات بازرگانی، پولی، اقتصادی و… وضع و به مورد اجرا گذارده می‌شود مورد بحث این نوشته کوتاه است نه آنچه که در همة دنیا می‌گذرد، بلکه تنها در ایران !

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق