آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » حقوقی و قضایی » دانلود مقاله بررسی حقوقی جرم قاچاق کالا

دانلود مقاله بررسی حقوقی جرم قاچاق کالا

فهرست مطالب
چکیده ۱
مقدمه ۳
طرح مساله ، روش تحقیق ۴
فرضیه تحقیق ، سوالات تحقیق ۴
فصل اول (تعاریف و دلایل و پیامد های امنیتی قاچاق )
معنی قاچاق ۶
تعریف و انواع قاچاق ۶
تعرفه قاچاق۷
دلایل قاچاق۱۱
پیامدهای امنیتی قاچاق۱۳
راه حل های مشخص۱۷
راه های دیگر۲۳
فصل دوم ( بررسی ماهیت حقوقی قاچاق )
ماهیت های حقوقی قاچاق ۲۵
فصل سوم (آمار پرونده های قاچاق کالا درسال ۸۴- ۱۳۸۳ )
آمار پرونده‌های قاچاق کالا طی دوازده ماهه سال ۱۳۸۳ ۴۱
آمار پرونده های قاچاق کالا براساس گمرکات ۴۳
پرونده های قاچاق زیر ده میلیون ریال ۴۴
آمار قاچاق کالا برحسب حوزه های نظارتی ۴۵
آمار پرونده‌های قاچاق کالا طی نه ماهه سال ۱۳۸۴ ۴۹
آمار پرونده‌های قاچاق کالا۵۰
پرونده‌های قاچاق زیر ده میلیون ریال ۵۱
آمار قاچاق کالا برحسب حوزه های نظارتی۵۲
فصل چهارم ( پیشگیری ونتیجه گیری )
آسیب شناسی و پیشگیری از قاچاق ارز و کالا ۵۷
نتیجه‌گیری: راهکارهایی برای مقابله با قاچاق ۶۶
منابع و ماخذ

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق