آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » پزشکی » دانلود مقاله بررسی میزان آگاهی مادران از ریسک فاکتورهای عفونت ادراری کودکان

دانلود مقاله بررسی میزان آگاهی مادران از ریسک فاکتورهای عفونت ادراری کودکان

بررسی میزان آگاهی مادران از ریسک فاکتورهای عفونت ادراری کودکان

چکیده میزان آگاهی مادران از ریسک فاکتورهای عفونت ادراری کودکان

شیوع نسبتا” بالای عفونت ادراری در کودکان (۵ـ۳ درصد دختران و ۱درصد پسران)و از طرفی عوارض مهم عدم درمان آن موجب می شود که به دنبال عوامل مؤثری جهت پیشگیری از آن باشیم که یکی از عوامل مؤثردر این زمینه آگاهی مادران از ریسک فاکتورهای عفونت ادراری در کودکان می باشد. به این منظور این مطالعه با هدف بررسی میزان آگاهی مادران از ریسک فاکتورهای عفونت ادراری در کودکان انجام شد.

این مطالعه مقطعی در سال۱۳۸۵ به مدت ۶ ماه، (اول مهر تا پایان اسفند ماه) بر روی ۱۲۵ نفر مادری که کودکانشان با تشخیص عفونت ادراری در بخش اطفال در بیمارستان قدس قزوین بستری بودند ، انجام شد و برای هر مادری پرسشنامه ای شامل دو بخش مشخصات فردی و آگاهی تکمیل شد. آگاهی اکثر مادران (۶/۶۵ درصد) در حد متوسط بود. بین میزان آگاهی مادران با سطح تحصیلات ، سن، تعداد فرزندان ومنبع به دست آوردن اطلاعات ارتباطی مشاهده نشد. بین میزان آگاهی مادران و و اظهارات آنها مبنی بر اینکه از قبل راجع به ریسک فاکتورهای عفونت ادراری در کودکان اطلاعات داشتند ، ارتباط معنی داری مشاهده شد. نتیجه اینکه با توجه به فقدان آگاهی لازم در مادران نسبت به این موضوع، افزایش آگاهی مادران از طریق پرسنل درمانی، مراکز بهداشت، رسانه های عمومی و اصلاح نگرش و عملکرد و در حد امکان بازآموزی آنها ضروری است.

بیان مسأله میزان آگاهی مادران از ریسک فاکتورهای عفونت ادراری کودکان

عفونت ادراری از بیماریهای شایع گروه سنی کودکان است.

۵ـ۳ درصد از دختران سن مدرسه مبتلا به عفونت ادرار هستند. از مشکلات مهم این بیماران عوارض دراز مدت مثل هیپرتانسیون و نارسایی کلیوی می باشد.

درمان به موقع و پیشگیری از عود عفونت می تواند در جلوگیری از عوارض دراز مدت مؤثر باشد.

یکی از عوامل مهم که در جلوگیری از عفونتهای ادراری موثر است، آگاهی پرسنل درمانی و والدین از ریسک فاکتورهای ایجاد کننده آن مثل اختلالات ساختمانی ، نحوه تمیز کردن، نحوه پوشش کودک، وجود یبوست، آلودگی انگلی ،‌ لباسهای تنگ، ختنه در پسرها و… می باشد.

به دلیل اهمیت موضوع بر آن شدیم که میزان آگاهی مادران را در مورد ریسک فاکتورهای عفونت ادراری در کودکان از طریق پرسش نامه بررسی کنیم.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق