آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » اقتصاد » دانلود مقاله تاریخچه یارانه

دانلود مقاله تاریخچه یارانه

دانلود مقاله تاریخچه یارانه

فهرست مطالب

- مقدمه
۲- تاریخچه پرداخت یارانه
۱-۲- تاریخچه پرداخت یارانه در ایران
۲-۲- تاریخچه پرداخت یارانه در جهان
۳- هدف از پرداخت یارانه
۱-۳- تخصیص بهینه منابع
۲-۳- ثبات اقتصادی
۳-۳- توزیع عادلانه درآمد
۴- مواردی که می بایست مشمول یارانه گردند
۱-۴- کالاهای حیاتی و استراتژیک………
۲-۴- صنایع نوپا…………………..
۳-۴- کالاهای عمومی
۴-۴- صنایع با هزینه ثابت بالا
۵-۴- صنایع راکد
۵- بررسی میزان کارایی یارانه پرداختی
۶- یارانه پرداختی به حامل های انرژی در هر یک از بخش ها
۷- طبقه بندی یارانه در حسابهای ملی
۸- روش های پرداخت یارانه
۱-۸- روش های پرداخت یارانه از نظر مصرف کنندگان یارانه
۲-۸- روش های توزیع یارانه
۳-۸- روش های پرداخت یارانه از نظر مشمول یارانه بر واحد یا بهاء کالا
۱- مقدمه
انسان های اولیه برای تغذیه خود از حیوانات و گیاهان استفاده می نمودند. آنها آتش را برای گرم کردن تعداد انسان ها و میزان منابع طبیعی در تعاون قرار داشت لذا انسان ها از نظر تهیه مواد غذایی و انرژی مورد نیاز مشکلی نداشتند.
پس از قرن هجدهم و با شروع انقلاب صنعتی تولید کننده از مصرف کننده جدا شده و پدیده ای بنام تولید انبوه ایجاد گردید. بدین ترتیب بیکباره میزان رفاه افزایش یافت و به تبع آن جمعیت شروع به ازدیاد نمود. جمعیت فوق تبدیل به بازار مصرف تولید کنندگان گردید. برای تولید در سطح انبوه نیاز به انرژی و منابع فراوان بود. بدین ترتیب همزمان با پیشرفت های فوق منابع جدید انرژی مانند نفت و گاز کشف گردید و به سرعت میادین نفتی افزایش یافت. لذا انرژی تبدیل به یکی از نیازهای اساسی و اولیه افراد گردید.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق