آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » روانشناسی و روانپزشکی » دانلود مقاله تربیت کودکان و نوجوانان به وسیله آموزش و پرورش

دانلود مقاله تربیت کودکان و نوجوانان به وسیله آموزش و پرورش

تربیت کودکان و نوجوانان به وسیله آموزش و پرورش

فهرست مطالب
مقدمه
چکیده تحقیق
رهنمودها و سفارشات دینی
لزوم شناخت تفاوتهای فردی و جلوگیری از آموزشهای غلط
ناسازگاریها و انگیزه‌های آن در خانه و مدرسه
نبود اتاقهای مشاوره و مشاور
اثرات سوء تنبیه بدنی و علل بکارگیری تنبیه
نتیجه‌گیری
پیشنهاداتی در امر تربیت
زیرنویسهای این تحقیق
فهرست منابع و ماخذ
مقدمه

«… یکی از نهادهای مهم اجتماعی، نهادآموزش و پرورش است که مسئولیت مهمی را در تربیت کودکان، نوجوانان، جوانان بر عهده دارد.
امروزه آموزش و پرورش بیشتر به شکل رسمی و شهری و سازمان یافته در سطحی گسترده جریان داشته و ارتباطی تنگاتنگ با رشد اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی، توسعه علمی، صنعتی و اقتصادی دارد. نگاه گسترده به نقش آموزش و پرورش به عنوان عاملی موثر در فعلیت بخشیدن به امکانات بالقوه و ذاتی افراد، انتقال اندوخته تجارب گذشتگان،ارائه ارزشهای مطلوب، افزایش معلومات و ایجاد مهارتهای لازم در اجزاء برای زندگی و بالاخره تسهیل سیر حرکت وجودی آدمی به سوی کمال و قرب الی‌الله، اهمیت امروزه این نهاد اجتماعی را بیش از پیش نشان می‌دهد.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق