آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » محیط زیست و بهداشت » دانلود مقاله تصفیه بی‌هوازی فاضلابهای صنعتی

دانلود مقاله تصفیه بی‌هوازی فاضلابهای صنعتی

تصفیه بی‌هوازی فاضلابهای صنعتی
فهرست مطالب
مقدمه
روشها
بهره برداری راکتور
روشهای آنالیز
نتایج و بحث
عملکرد براساس فاضلاب کارخانه
عملکرد فرایند تماسی در حالت پایدار
عملکرد فیلتر بی‌هوازی در حالت پایدار
عملکرد راکتور بستر شناور در حالت پایدار
عملکرد UASB در حالت پایدار
نتایج حاصل از راکتور مقیاس کامل
حذف مواد چربی
مقایسه عملکرد راکتور

مقدمه

تصفیه بی‌هوازی فاضلابهای صنعتی دارای مزایای بالقوه‌ای می باشد که عبارتند از : انرژی مصرفی پائین، تولید کم لجن اضافی، کنترل بووآئروسلها و شروع بکار سریع بعد از توقف مار به مدت زمان طولانی. هاضم‌های بی‌هوازی با سرعت بالا که دارای قدرت نگهداری توده میکروبی می باشند، نیز دارای ظرفیت تصفیه بالایی بوده و بنابراین به سطح کمتری نیازمند هستند. هایکی و همکاران (۱۹۹۱) شکلهای عمده فرایند تصفیه برای هاضم‌های با سرعت بالا در بیست سال اخیر را مورد بررسی قرار داده‌اند. این مطالعات شامل فرایندهای UASB، بسترهای ثابت با جریان رو به بالا و جریان رو به پائین و بسترهای شناور و انبساط یافته می‌باشد.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق