آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » فناوری اطلاعات » دانلود مقاله تکنیکهای تحلیلی

دانلود مقاله تکنیکهای تحلیلی

«تکنیکهای تحلیلی»
فهرست

نرخه
آیا باید مغرور باشیم ؟
شرح داده ها
نرخهای ماهانه
نرخهای جمع شونده
جابجایی زمانها یا جابجایی میانگین نرخها
نمودارهای حلقه ای
تجزیة و تحلیل سود – هزینه
تحلیل اثر خطر پذیری
ردة بندی احتمال خطر
ردة‌بندی شدت خطر
تحلیل خطرات
عملکردهای پایه ای و اولیه
بررسی نظریه ها
مدل علل سوانح
ماموریت و اهداف همکاری
اشتباه مدیریت
نقص برنامه ایمنی هوایی
نقص سیستم
اشتباه ناظر
اشتباه اپراتور
ویژگیهای شخصی
تکنیک های تحلیلی
کلمة ً تجزیه و تحلیل ً یکی از آن کلمات متداول است که زیبا به نظر می‌آید، اما معانی گوناگونی دارد. شیوه‌های مختلف زیادی برای تجزیه و تحلیل ایمنی هوایی وجود دارد و تکنیکهای استاندارد بسیار کم برای این کار وجود دارند.
برای اهدافمان، ما قصد داریم که ً تجزیه و تحلیل ً را به دو طریق متفاوت تعریف کنیم. اول، می‌خواهیم آن را به عنوان وسیله‌ای برای سازماندهی اطلاعات ارقای به منظفر اندازه گیری چیزی یا تعیین روشها بکار بریم. در مرحلة دوم، نگاهی به تکنیکهای تحلیلی خواهیم داشت که برای حل مشکلات یا تحلیل علتها کاربرد دارند. بیایید با ارقام شروع کنیم.
نرخها : شما باید محاسبات نرخی ابتدایی و محدودیتهای آنها را بشناسید. شما جمله‌هایی را شنیده‌اید یا خوانده‌اید که به این معنا هستند و ً نرخ سوانح سازمان xxx درسال قبل این چنین و آنچنان بود ً. پس چه چیزی ؟ این نرخ از کجا آمده است؟ چه معنی می‌دهد؟ چه سودی دارد؟ سؤالات بالا، سؤالات مفیدی هستند

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق