آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » محیط زیست و بهداشت » دانلود مقاله راههای تصفیه فاضلاب

دانلود مقاله راههای تصفیه فاضلاب

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات
۱-۱- مواد آلی
۱-۱-۱- اندازه‌گیری مواد آلی
۱-۲- گیاهان
۱-۲-۱- گیاهان غوطه ور
۱-۲-۲- گیاهان شناور
۱-۲-۳- گیاهان حاشیه‌ای
۱-۳- گیاهان شناور
۱-۴- گیاه آزولا (مقدمه)
۱-۴-۱- جغرافیای گیاهی
۱-۴-۲- پراکنش بوی آزولا در روی کره زمین
۱-۴-۳- پراکنش آزولا توسط انسان
۱-۴-۴- تاریخچه حضور آزولا در ایران
۱-۴-۵- آرایه شناسی
۱-۴-۶- زیست شناسی آزولا
۱-۴-۷- تولید مثل آزولا
۱-۴-۸- فیزیولوژی آزولا
۱-۴-۹- معمای رشد در ایران
۱-۴-۱۰- برآورد میزان این گیاه در ایران – سطح- وزن
۱-۴-۱۱- منافع گسترش و هدایت آزولا
۱-۴-۱۲- مضرات گسترش بی‌رویه
۱-۵- خانواده هناسه
۱-۵-۱- عدسک آبی
۱-۵-۲- گسترش جغرافیایی
۱-۵-۳- پراکندگی در ایران
۱-۵-۴- اهمیت اقتصادی
فصل دوم: مواد، وسایل و روشها
۲-۱- تهیه استوک ppm 100، ppm 100 و ppm 50 گلوکز
۲-۲- تهیه استوک ppm 100، ppm 100 و ppm 50 لاکتوز
۲-۳- تهیه نوترینت (C, B, A)
2-4- روش تهیه مواد و محلولهای شیمیایی آزمایش COD
2-5- روش استاندارد کردن FAS
2-6- آزمایشات مرحله اول (بشر)
۲-۷- آزمایشات مرحله دوم (پتری دیش)
۲-۸- آزمایشات مرحله سوم (بصری)
فصل سوم: بحث و نتایج
۳-۱- یافته‌ها
جداول و منحنی ها
فصل چهارم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۴-۱- نتیجه‌گیری
۴-۲- پیشنهادات

مقدمه

آبی که اهمیت وجود آن شاید بر هیچیک پوشیده نباشد، متاسفانه از طریق تخلیة فاضلابها، پسابها و کلیه زواید حاصل از فعالیتهای انسان به شدت در معرض آلودگی قرار گرفته . پیشرفتهای صنعتی باعث شده که پسابهای غلیظ‌تر و با ترکیبات متنوع‌تر در جریان‌های آب تخلیه شدند.در حال حاضر بسیاری از منابع آبی دنیا گرفتار مشکلات ناشی از تخلیه فاضلابهای مختلف می‌باشند که بهسازی آنها و بازگشت به حالت طبیعی هزینه‌های هنگفتی را می طلبد. به منظور تصفیه فاضلاب در اجتماعات کوچک، استفاده از سیستم‌های گیاهی آبزی نظیر لاگونهای پوشیده شده با DW (گیاهان آبزی شناور) به دلیل راهبری آسان، همیشه پائین و اثر بخشی بالا مورد توجه قرار گرفته است.امروزه تمایل برای استفاده از گیاهان آبزی شناور بخاطر فواید گوناگونشان نظیر میزان رشد بالا، عمل حذف نوترینت در سطوح بالا، غنی بودن این گیاهان از پروتئین که باعث با ارزش شدن آنها به عنوان خوراک دام می گردد، بهره برداری و برداشت آسان آنها و تحمل بالای گیاه و قدرت سرکوب کنندگی جلبکی گیاه، تثبیت بالای نیتروژن ، منبع غذایی برای انسان، کنترل حشرات آبزی ناقل بیماریهای خطرناک (به دلیل ایجاد پوشش متراکم در سطح آب که مانع خروج این حشرات می‌گردد). در داروسازی جهت ساخت داروهای آنتی بیوتیک، افزایش مواد آلی خاک و بهبود ساختمان و ترکیب شیمیایی خاک و . . . . و همچنین استفاده از آنها به عنوان گیاه آلایش زا و مورد توجه قرار گرفته است. ولی تاکنون مطالعاتی در زمینه اینکه مواد آلی گلوکز و لاکتوز تا چه میزان می توانند در رشد آزولا و عدسک آبی مؤثر واقع شوند یافت نشده است.لذا در این تحقیق از دو گونه گیاهان آبزی شناور (لمنامینور و آزولا) به منظور حذف مواد آلی محلول در محیطهای کشت حاوی گلوگز و لاکتوز استفاده شده است

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق