آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » محیط زیست و بهداشت » دانلود مقاله روشی زیست محیطی برای آماده سازی پنبه

دانلود مقاله روشی زیست محیطی برای آماده سازی پنبه

روشی زیست محیطی برای آماده سازی پنبه
فهرست مطالب
روشی زیست محیطی در آماده سازی پنبه
دیواره اولیه
آماده سازی به روش معمول دستی
آنزیمها
آماده سازی طبیعی
پکتیناژ قلیایی
خواص رنگرزی
نتیجه گیری
دیدگاه عملی اثر آمونیاک بر روی پارچه های بافته شده سلولز طبیعی
تفاوت های موجود بین دو نحوه عملکرد
شروط اصلی جهت دستیابی به سطح کیفیتی بالا
محاسبه و کنترل عرض پارچه
تکمیل بشور و بپوش
خصوصیات بسیار مفید چگونه در عمل ایجاد می شوند؟
چکیده
مقدمه
مواد و روش ها
نتایج
نتیجه گیری
استفاده از مادون قرمز در کیسه های هوا
پکتیناژ قلیایی :
روشی زیست محیطی در آماده سازی پنبه
پکتیناژ قلیایی که اخیراً و به تازگی کشف شده است ممکن است روش آماده سازی پنبه را در سطح جهانی تغییر دهد ثبات آماده سازی پنبه در شکل لیف ، نخ یا پارچه به عنوان یک پارامتر حساس در فرایندهای مرطوب نساجی در دنیا معرفی شده است اگر پارچه بصورت یکنواخت آماده سازی شود کیفیت حاصله از عملیات فرآوری تر بعدی، نظیر سفید گری ، مرسریزاسیون ، رنگرزی ، چاپ ، یا تکمیل ، شدیداً تحت تأثیر قرار می گیرد.
هرگونه اصلاحی در آماده سازی پنبه که منجر به یک آماده سازی یکنواخت و با ثبات گردد و کاهش هزینه کلی و کاهش غلظت مواد شیمیایی آلاینده محیط زیست در پسابها نیز مد نظر باشند باید با استقبال گرم جامعه بین المللی فرآوری تر نساجی مواجه گردد.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق