آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » مدیریت » دانلود مقاله سیر تحول مالیات در ایران و جوامع مختلف

دانلود مقاله سیر تحول مالیات در ایران و جوامع مختلف

سیر تحول مالیات در ایران وجوامع مختلف

فهرست مطالب
- مقدمه
- مالیات در تاریخ
- تاریخچه سازمان امور مالیاتی…..
- تعریف مالیات..
-مالیات مستقیم
-مالیات غیر مستقیم.
-تقسیم دیگری از مالیات
-مهم ترین اقسام مالیات به قرار ذیل است.
-مالیات و تا مین عدالت اجتماعی
-مالیات بر ارزش افزوده
-مزایا ومعایب VAT ….
-تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده…
-انواع مالیات بر ارزش افزوده
-روش های اجرای مالیات بر ارزش افزوده
-ویژگی های مالیات بر ارزش افزوده.
-مشکل اجرایی مالیات بر ارزش افزوده
-ضرورت اجرایی مالیات بر ارزش افزوده
-ضمیمه
-نتیجه گیری
- منابع وماخذ

دولتها به دلایل مختلف درامور اقتصاد مختلف در امور اقتصاد دخالت می نمایند. تحت شرایطی دولت به منظور رفع نقایص بازار دخالت می نمایند تا کمبودهای بازار را جبران کند، علاوه بر این دولت با هدف تامین عدالت ا جتماعی و توزیع مجدد درآمد ممکن است طرحهایی را اجرا کند و به گروههای هدف پرداخت نماید. دولتها در مواقع بحران و رکود با اجرای برنامه های اقتصادی خود درصدد تثبیت اقتصاد بر می آیند. دولت برای اجرای برنامه های خود نیاز به منابع مالی دارد و برای تامین منابع مالی روشهای مختلفی را می تواند انتخاب کند که از این جمله می توان به درآمد های مالیاتی و انتشار اوراق قرضه، کسب درآمد از فعالیتهای اقتصادی و استقراض از بانک مرکزی اشاره نمود. مالیات عمده ترین و مهمترین درآمد برای دولت است. در بعضی از کشورهای جهان که دولت مالکیت یکی از منابع عمده مثل نفت، مس، طلا و غیره را در اختیار دارد، درآمد حاصل از استخراج و تولید این منابع به طور مجزا در سمت درآمدهای دولت ظاهر می شود. مثلا در بودجه کشورهای نفت خیز مثل ایران اقلام زیر به عنوان درآمدهای دولت دیده می شود.
درآمدهای دولت
مالیاتها
نفت
قرضه
سایر درآمدها
در بعضی از کشورهای صاحب نفت درآمدهای ناشی از فروش نفت بیشتر از درآمدهای مالییاتی می باشد. هر چند که بهره مند بودن از یک منبع درآمد همچون نفت، یک مزیت محسوب می شود، ول به هر صورت بهتر است که به طور کلی بودجه دولت، بخصوص بودجه عمومی براساس درآمدهای مالیاتی تنظیم شود.
در بحث جاری قصد باز نمودن یک بحث کلان در رابطه با درآمدهای دولت را نداریم اما بر این امر تاکید می کنیم که مناسبترین منبع درآمد برای دولت، مالیات می باشد. فعالیتهایی مثل ایجاد پارک، تامین امنیت، بهداشت، آموزش و دفاع ملی از وظایف سنتی دولتها تلقی می شود. فراهم نمودن این کالاها و خدمات و تحقق تمامی وظایف دولت مستلزم تحمل هزینه است و دولت برای اجرای برنامه های خود می باید به ترتیبی هزینه مورد نیاز را تامین مالی کند . یکی از راههای تامین درآمد ، جمع آوری مالیات است.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق