آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » مدیریت » دانلود مقاله سیستم های تولید انعطاف پذیر

دانلود مقاله سیستم های تولید انعطاف پذیر

سیستم های تولید انعطاف پذیر
فهرست مطالب :
مقدمه
تولید انعطاف‌پذیر
رهبری‌ :
کار گروهی:
ارتباط‌ با یکدیگر:
تکوین‌ همزمان:
مزیت‌ رقابتی‌ تولید انعطاف‌پذیر
رفتار با مشتری‌
افزایش‌ توانایی‌ جهت‌ رقابت‌
تعریف‌ جدید از سازمان‌
آزادی‌ عمل‌ در قیمت‌گذاری‌
خط‌ سیر انتقال‌ کالا
روشهای‌ تبلیغاتی‌
ماهیت‌ فعالیتهای‌ فروش‌
اقدامات‌ و فعالیتهای‌ مدیران‌
اتوماسیون
تولید یکپارچه رایانه ای
سطوح سلسله مراتبی سیستم های اتوماسیون صنعتی
سطح Element
سطح فیلد Field Level
سطح: (Call Level )Cell
سطح: (Plant Level)
سطح(Areal Level)Area
منابع :

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق