آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » برق و الکترونیک و مخابرات » دانلود مقاله شبکه های الکتریکی

دانلود مقاله شبکه های الکتریکی

فهرست مطالب

تعریف شبکه

شبکه توزیع

شبکه های الکتریکی از نظر طبیعت

شبکه های الکتریکی از نظر تعداد سیم

شبکه توزیع ۲۰ کیلو وات (فشار متوسط)

سیک های هوائی و کابلهای زمینی و متعلقات مربوطه

هادیها

مس

آلومینیوم

انواع سیم گیر

قطعات یک سیم گیر

پایه ها

پایه های چوبی

انواع پایه های چوبی

اشباع پایه های چوبی

طبقه بندی پایه های چوبی

گام پایه های چوبی

برش

پایه های بتنی

تقسیم بندی تیرهای بتنی

پایه های فولادی

نصب پایه ها

جنس زمین

عمق چاله

ابعاد گودها

طریقه نصب پایه در گودال

مقره ها

انواع مقره از نظر جنس

علل شکست الکتریکی مقره

انواع مقره های مورد استفاده در شبکه های توزیع

مقره چرخی

مقره سوزنی (میخی یا ثابت)

مقره اتکائی

مقره آویزی (بشقابی)

مقره کششی

انواع پایه مقره

یراق آلات

بریس با بازوی کراس آرم

راک

جلوبر

مهار و انواع آن

مهار ساده یا معمولی

مهار اسپان

مهار پیاده روئی یا زانویی

مهار مرکب

مهار حائل فشاری (تودلی)

مهار بادگیر

مهار سر

متعلقات مهارها

میله مهار

صفحه مهار

سیم مهار، طول آن و محاسبه نیروی کشش آن

محاسبه نیروی کشش در مهار و تعیین قطر آن

انواع کابلهای مورد استفاده در شبکه های توزیع و متلقات مربوطه

عایق کابل ها

عوامل مؤثر در عیوب به وجود آمده در کابلها

خرابی های کابل

سر کابل

مفصل

خلاصه مطالب

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق