آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » نساجی » دانلود مقاله صنعت نساجی فنون فروشندگی

دانلود مقاله صنعت نساجی فنون فروشندگی

::

توضیحات بیشتر در مورد دانلود مقاله صنعت نساجی فنون فروشندگی :

صنعت نساجی (فنون فروشندگی)

فهرست مطالب

فصل اول
تاریخچه ایجاد شغل این شغل در جهان و ایران
نوع شغل
نگاهی به عمده یا خرده فروشی بودن شغل
لیست انواع تولیدات صنایع نساجی
فصل دوم:
مهارتهای نیروی کار مشغول بکار در صنعت نساجی
استانداردهای لازم نیروی مشغول بکار
فصل سوم:
رقبای مصرف کنندگان، واسطه ها و کانال های بازاریابی
غرب واسطه کالاهای نساجی چینی
معیارهای موفقیت CRMدر صنعتهای نساجی
روابط بازارهدف با مولفه های سیاسی و اقتصادی
فصل چهارم
روش های فروش محصولات نساجی و وضیعت این صنعت
فروشگاههای محصولات نساجی
فصل پنجم
خلاصه نتایج و پیشنهادات

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق