آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » کامپیوتر » دانلود مقاله طراحی و ساخت سیستم اعلان و اطفاء حریق

دانلود مقاله طراحی و ساخت سیستم اعلان و اطفاء حریق

:: توضیحات بیشتر در مورد دانلود مقاله طراحی و ساخت سیستم اعلان و اطفاء حریق :
طراحی و ساخت سیستم اعلان و اطفاء حریق
* فصل یکم- سنسورها۱
* ۱-۱ سنسوردما ۱
* ۲-۱ سنسور گاز۳
* فصل دوم-میکروکنترولر در سیستم ۷
* ۱-۲ مختصری از میکروکنترولر۷خصوصیات میکرو کنترلر۸۲-۲
* ۳-۲ ترکیب پایه ۹
* ۴-۲ بلوک دیاگرام۱۰
* ۵-۲ توصیف پایه ها۱۱
* ۶-۲ هسته مرکزی۱۲
* ۷-۲ حافظه میکروکنترولر۱۳
* ۸-۲مبدل آنالوگ به دیجیتال۱۷
* ۲۰ ADC9-2 کانال
* ۱۰-۲ حذف نویز آنالوگ۲۱
* ۱۱-۲ تراشه۲۲
* ۱۲-۲ برسی ۲۳
* مراجع۲۵
* پیوست۱ اطلاعات فنی عناصر سیستم اعلان واطفاء حریق۲۶
* پ ۱-۱ اطلاعات سنسورگاز۲۶
* پ۲-۱ اطلاعات سنسور دما۲۸
* پ۳-۱ اطلاعات میکروکنترولر۳۲

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق