آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » متالوژی » دانلود مقاله قالب های متداول برای تولید شمش فولادی

دانلود مقاله قالب های متداول برای تولید شمش فولادی

:: توضیحات بیشتر در مورد دانلود مقاله قالب های متداول برای تولید شمش فولادی :
قالب های متداول برای تولید شمش فولادی
فهرست مطالب
فصل اول – قالب های متداول برای تولید شمش فولادی۱
۱-۱- اندود و پوشش قالب۲
۱-۲- طرح قالب۴
۱-۳- اصول طراحی قالب ۶
فصل دوم – قالب های افقی روباز ۸
۲-۱- جنس قالب ۹
۲-۲- طرح قالب ۱۱
فصل سوم- قالب های کاربردی ۱۲
فصل چهارم- عیوب ایجادی در این قالب ها ۱۳
فصل پنجم- منشاء عیوب و راه های مقابله۱۴
۵-۱- خوردگی ۱۴
۵-۱-۱- پوشش قالب ۱۴
۵-۱-۲- روش باریزی مناسب۲۵
۵-۱-۲-۱- باریزی از بالا ( مستقیم ۲۵
۵-۱-۲-۲- باریزی از پایین ( کف ریزی ۲۹
۵-۲- ترک۳۱
۵-۲-۱- منشاء ریز ترک و راه مقابله با آن۳۲

۵-۲-۲- منشاء رشد ترک وراه مقابله با آن
۵-۲-۲-۱- جوانه زنی مذاب
فصل ششم – پیشنهادات وراهکارها
منا بع و مراجع
ضمائم

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق