آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » معماری » دانلود مقاله مدرسه باوهاوس

دانلود مقاله مدرسه باوهاوس

:: توضیحات بیشتر در مورد دانلود مقاله مدرسه باوهاوس :
مدرسه باوهاوس
فهرست مطالب
هنر و معماری قرن بیستم
اکسپرسیونیسم
معماری
فرانک لویدرایت
تاریخچه باهاوس
همراه با نقشه و پلان و عکسها
هنر و معماری قرن بیستم
مدرنیسم جنبشی بود که حدود سال ۱۸۸۰ آغاز شد و در سال ۱۹۸۰ به پایان رسید. مدرنیسم به صورت رویکرد تؤری در هنر توصیف می شود. «هنر به خاطر هنر» اصطلاحی است که نمونۀ این جنبش بود زیرا به طور اساسی گفته می شود که باید هنر را بیشتر بررسی کرد تا مواردی بیشتری را درباره آن کشف نمود مدرنیسم ها بر روی رنگ ، معنویت جامعیت ، روانشناسی ، مفهوم و نظریه پنهان در هنر که گاهی مهم تر از تصورات موجود می باشد؛ مطالعه کرده اند آثاری از تؤری ها درباره روانشناسی مثل روانشناسی رنگ از فبریون بیرن دریافت وقتی افراد در معرض رنگهای متفاوت قرار گیرند به طور متفاوتی واکنش نشان می دهند به عنوان مثال رنگ قرمز افراد را مشتاق می کند ، رنگ آبی آرامش بخش است و غیره.
اکسپرسیونیسم :
ادوارد مانچ ، The Scream (جیغ) ، ۱۸۹۳ ، نقاشی رنگ و روغن. ماهیت گویا و روش ارتباط.
Fauves : در فرانسه به معنای حیوانات وحشی است و به استفاده از رنگهای درهم و برهم و سطوح مسطح اشاره می کند. همراه اثر سیزان ـ اندری دی رین درباره تیمز هنری ماتیز : از سطوح و رنگ تند استفاده کرده است بیشتر به سطوح علاقمند است.
تابلوی مادام ماتیز (نوار سبز ، ۱۹۰۵ نقاشی رنگ وروغن ، ۱۲× ۱۶ از نوری استفاده کرده است که از منابع متفاوت منعکس می شود ـ از رنگهای مکمل استفاده شده است. ـ تابلوی زن اول ماتیز.
واسیلی کندیسکی : معتقد است که رنگها کیفیت معنوی دارند و به نظر می رسد که این امر به همراه رنگهای ویژه می باشد.
ـ معتقد است که هنر خوب در نتیجة انعکاس ماهیت اخلاقی خوب در هنرمند می باشد. نقاشی شمارة ۱۹۱۴ ، ۲۰۱ ، نقاشی رنگ وروغن ، ۴ × ۵۴
ـ مبتی است بر سمقونی رنگها ـ از خطوط و اشکال انتزاعی استفاده کرده است.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق