آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » محیط زیست و بهداشت » دانلود مقاله مدیریت شهری و کنترل آلودگی هوا

دانلود مقاله مدیریت شهری و کنترل آلودگی هوا

مدیریت شهری و کنترل آلودگی هوا

فهرست مطالب

سرفصل موضوعات:
مقدمه: تبیین مفاهیم مدیریت شهری و آلودگی هوا
۱- توجیه پلان
۲- علت انتخاب موضوع
۳- فوائد
۴- مدیریت شهری
۵- آلودگی هوا
۶- ارتباط مدیریت شهری با آلودگی هوا

بخش اول: سازمانهای مرتبط با آلودگی هوا با توجه به موارد مربوط به هر منبع آلوده کننده
۱- وسایل نقلیه موتوری
۲- منابع تجاری و خانگی و متفرقه
۳- کارخانجات، کارگاهها و نیروگاهها

بخش دوم: راهکارهای جلوگیری از آلودگی هوا
۱- کوتاه مدت
۲- میان مدت
۳- بلند مدت

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق