آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » شیمی » دانلود مقاله مراحل تصفیه فاضلاب در پالایشگاه

دانلود مقاله مراحل تصفیه فاضلاب در پالایشگاه

مراحل تصفیه فاضلاب در پالایشگاه

فهرست
ناخالصی های موجود در آب
مواد غیر محلول و معلق
گازها
انوع سختی
– اهمیت قلیائیت و رابطه آن با PH
حذف سختی موقت (Temporary hardness removal) :
حذف سختی دائم (Permanent hardness Removal) :
تبادل یونی (Ion-exchange) :
رزین های تبادل یونی ویژه بستر مختلط
فرایند بی یون سازی (Demineralisation Process)
مزیت های روش تبادل یونی :
فرایند تبادل یونی با بستر ثابت (Fixed bed process)
اطلاعات تکمیلی (Supplimentary information)
الکترو دیالیز (Electrodialysis) :
فرآیند تقطیری :
سیستم تقطیر چند مرحله ای (Multistage Distillation) :
کاربرد پمپ حرارتی در تصفیه آب :
گاز زدایی (Degasification) :
اثرات ناخالصی های گازی آب :
روش های حذف گازها
• برخی از روشهای فیزیکی حذف گاز عبارتند از :
تصفیه بیولوژیکی
تصفیه بیولوژیکی هوازی
هوادهی و تولید لجن فعال
تصفیه بیولوژیکی غیر هوازی
امتیازات تصفیه به روش غیر هوازی
معایب تصفیه به روش غیر هوازی
حذف موجودهای زنده در آب ( گندزدایی )
کلر زنی
کلرزدایی
مشکلات حاصل از تشکیل رسوب در دیگ های بخار
عوامل موثر در رسوب گذاری
جلوگیری از تشکیل رسوب
کنترل PH آب
کنترل سیلیس (Sio2) :
شکنندگی قلیایی فلز دیگ بخار
کنترل یون کلر
کنترل بلودان
کنترل اکسیژن محلول
بهره برداری از دیگ های بخار به روش قلیایی
مزایای این روش
معایب این روش

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق