آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » کامپیوتر » دانلود مقاله نقش Router در مسیریابی

دانلود مقاله نقش Router در مسیریابی

:: توضیحات بیشتر در مورد دانلود پروژه نقش و بررسی روتر در مسیریابی :
نقش و بررسی روتر در مسیریابی
فهرست مطالب
* چکیده۴
* مقدمه ۵
* تاریخچه۶
* ۱فصل اول ۸
* ۱-۱ مسیر یابی و اینترنت۸
* ۱-۲ غناصر اصلی در یک روتر۹
* ۱-۲-۱ اینترفیس۹
* ۱-۲-۲ پردازنده ۱۱
* ۱-۳ وظائف مسیر یابها۱۲
* ۱-۳-۱ استفاده از روتر برای ارتباط به اینترنت۱۳
* ۱-۳-۲ استفاده از روتر در یک شبکه lan14
* 2 فصل دوم۱۶
* ۲-۱ آشنائی با سخت افزار مسیر یابها ۱۶
* ۲-۲ سخت افزار خارجی مسیر یاب ۱۷
* ۲-۲-۱ بدنه۱۷
* ۲-۲-۲ مؤلفه هائی که در پشت بدنه مسیریاب تعبیه شده اند۱۹
* ۲-۲-۳ پورت کنسول۲۰
* ۲-۲-۴ پورت های توسعه wan 21
* 2-2-5 flash memory 21
* 2-3 سخت افزار داخلی۲۲
* ۲-۴ سخت افزار خاص و ویژه هر سری۲۴
* ۲-۴-۱ سری ۸۰۰۲۵
* ۲-۴-۲ مسیر یابهای سری ۱۶۰۰۲۵
* ۲-۴-۳ مسیر یابهای سری ۲۵۰۰۲۶
* ۲-۴-۴ مسیر یابهای سری enter price 27
* فصل ۳۲۸
* ۳-۱ آشنائی با سیستم عامل مسیر یاب۲۸
* ۳-۲ تهیه نسخه های ارتقاء Ios 30
* 3-3 معماری حافظه مسیر یابها۳۱
* ۳-۳-۱ مسیر یابهای RFF 32
* 3-3-2 مسیر یابهای RFR34
* 3-4 ارتقاء سیستم عامل IOS 37
* 3-4-1 ارتقاء سیستمهای عامل IOS در مسیر یابهای RFF37
* 3-4-2 ارتقاء سیستمهای عامل IOS در مسیر یابهای RFR37
* 3-5 آشنائی با مدها و فرمانها۳۹
* فصل ۴ ۴۱
* ۴-۱ فراگیری واسط کاربری در سیستم عامل IOS 41
* 4-2 پیام های سیستم عامل IOS در هنگام راه اندازی مسیر یاب ۴۴
* ۳-۴ مسیریابها و لایه شبکه ۴۵
* ۴-۴ protocol routing 47
* 4-5 بسته بندی داده ها ۴۸
* ۴-۶ روش های مسیر یابی ۴۹
* ۴-۷ جداول مسیریابی ۵۰
* کلید واژگان ۵۳
* منلبع ۵۷

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق