آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » کامپیوتر » دانلود مقاله هارد دیسک

دانلود مقاله هارد دیسک

هارد دیسک ۱۴۰ص
فهرست مطالب
* انواع هارد دیسک ۱
* SATA ۲
* RAID ۱۷
* آشنایی با SCSI ۲۴
* مقایسه هارد دیسکهای SATA و IDE ۲۹
* کلاستر ۳۱
* فایل سیستم ترابایتی ۳۳
* WINFS فایل سیستم آینده ۳۵
* دیسک سخت ۳۷
* تکنولوژی ۳۹
* تاریخچه ۴۲
* خصوصیات هارد دیسک ۴۴
* سنجش ظرفیت ۴۷
* جامعیت ۴۹
* مناطق فرود ۵۲
* دسترسی و ارتباط ۵۳
* تولید کنندگان ۶۰
* انواع فایل سیستم ها ، ویژگی ها و کاربردها ۶۵
* آشنایی با سیستم فایل Ntfs و معرفی ویژگی ها و امکانات به طور کامل ۶۹
* خلاصه ۷۲
* سیستم فایل ۷۵
* قابلیت بازیابی ۷۶
* فهرست
* عنوان صفحه
* Fat32 ۷۷
* سازگاری و رفع اشکال ۷۷
* قابلیت تطابق بهتر NTFS با درایورهای بزرگ ۷۹
* تبدیل به NTFS ۸۰
* بررسی عمیق تر NTFS ۸۲
* نگاشت کلاسترهای معیوب ۸۵
* امنیت اطلاعات ۸۷
* رمزنگاری فایلها ۸۹
* عملیات خواندن و نوشتن فیلها در حالت رمز شده ۱۰۲
* Unicode Names ۱۰۳
* یونیکد چیست ۱۰۴
* فایلهای چند جریانی ۱۰۶
* فشرده سازی ۱۱۱
* فشرده سازی NTFS ۱۱۲
* فایلهای تنک ۱۱۸
* سهمیه های دیسک ۱۲۰
* نمایه سازی ۱۲۱
* ردگیری توزیع شده پیوندها ۱۲۳
* Reparse Points ۱۲۶
* پیوندهای سخت و نقاط انشعاب ۱۲۸
* نقاط انشعاب ۱۳۱
* پوشه ها دروازه هایی برای سایر درایوها ۱۳۳
* نسخه های NTFS ۱۳۶
* ارتقای ویندوز ۱۳۷
* ویژیگیهای هر نسخه ۱۳۹
* فهرست مراجع ۱۴۰

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق