آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » مکانیک و تاسیسات » دانلود مقاله هیدرولیک و پنوماتیک

دانلود مقاله هیدرولیک و پنوماتیک

هیدرولیک و پنوماتیک

فهرست مطالب

مقدمه : ۵
تعریف هیدرولیک ۶
تاریخچه هیدرولیک ۶
مزایا و معایب سیستمهای هیدرولایکی روغنی ۷
معایب سیستمهای هیدرولیک ۸
فشار چیست ؟ ۸
انرژی جنبشی مایع + فشار استاتیکی مایع = مقدار ثابت ۱۲
مفهوم فشار در مدارهای هیدرولیک ۱۳
نیرو ۱۳
مدارهای موازی ۱۵
مفهوم دبی : ۱۵
اورفیس ۱۷
ساختار یک سیستم هیدرولیک ۲۰
مقایسة سیستمهای هیدرولیک ۲۵
سیستم مرکز بسته ۲۷
تفاوت سیستمهای مرکز باز و مرکز بسته ۲۹
الف – سیستمهای مرکز باز با اتصالات سری ۲۹
ب- سیستم مرکز باز با اتصالات سری موازی ۳۰
ج- سیستم مرکز باز با مقسم جریان ۳۱
سیستم مرکز بسته با پمپ دبی متغیر ۳۳
سیستم های هیدرولیک بیل بکهو ۳۴
سیستم هیدرولیک در لیفتراک ها ۳۵
پمپها ۳۶
انواع پمپها ۳۸
انواع پمپها از نظر ساختمان ۳۸
انواع پمپ از نظر فشار : ۱- فشار مثبت یا هیدرواستاتیک ( پمپ های دنده ای و پرده ای )
پمپهای رفت و برگشتی Reciprocating Pumps ۴۷
پمپهای پیستونی شعاعی ( دوار ) Radial Piston Pump ۴۸
پمپهای پیستونی محوری Axial Piston Pumps
فیلترها Filters ۵۱
مخزن تانک هیدرولیک reservoir ۵۴
انباره هیدرولیک Accumulator
لوله های هیدرولیک ۶۰
اتصالات Fittings
نکات ایمنی در استفاده از شلنگ ها ۶۲
موارد مهم در نصب شلنگ ها ۶۲
شیرهای کنترل ۶۳
علائم و سمبل ها ۶۵
انواع شیرهای کنترل ۷۰
شیرهای قرقره ای Spool valves
شیرهای یک طرفه CHECK VALVES
شیرهای یک طرفه با پایلوت Pilot operated check valves78
شیرهای کنترل جریان یک طرفه یا محدود کننده Restriction vheck valves ۸۰
مصرف کننده ها در سیستمهای هیدرولیک Actuators
مصرف کننده های خطی Linear actuators
استانداردهای روغن ۸۴
استاندارد ۸۶
استاندارد MIL-L ۸۷
استاندارد CCMC ۸۷
استاندارد ISO ۸۹
مواد افزودنی (ADDITIVE) روغن ۸۹
۱- مواد ضد اکسید ANTI OXIDANTS
2- مواد جلوگیری کننده از ایجاد کف ANTI – FOAM
3- مواد پایین آورنده نقطة ریزش POUR POINT DEPRESSANT ۹۲
۴- معلق کننده ها DISPERSANTS ADDITIVE
5-پاک کننده ها DETERGENTS
6- مواد ضد سائیدگی ANTI-WEAR
7- مواد بهبود دهندة‌ شاخص گرانروی VIIMPROVER ۹۳
۸- مواد افزودنی کاهش دهنده اثرات فشار بر دنده ها ۹۳
۱- نقطه ریزش POUR POINT
2- نقطه اشتعال FLASH POINT
TBN (قلیائیت کل ) ۹۵
شاخص یا اندیس ویسکوزیته VI ۹۵
روشهای تست روغن ASTM ۹۷
سیستم های هیدرولیک مرکزی ۹۷
مقایسه سیستم مرکزی و سیستم جداگانه ۹۸
سیستم های هیدرولیک جداگانه ۹۸
سیستم های هیدرولیک مرکزی ۹۹
انباره های هیدرولیک ۱۰۰
سرویس و نگهداری و تعمیرات سیستمهای هیدرولیک ۱۰۰
دیدگاه یک تعمیرکار ۱۰۱
ابزارهای اندازه گیری ۱۰۱
فشار سنج ها Pressure gauge
کولرهای روغن ۱۰۴
روغن هیدرولیک ۱۰۵
چگونه روغن هیدرولیک را کنترل نمائیم ؟‌ ۱۰۶
چگونه به سیستم ، روغن اضافه کنیم ؟ ۱۰۷
چگونه فیلترها را تعویض نماییم ؟‌ ۱۰۸
هوای اتمسفر ۱۱۱
قانون بویل ۱۱۶
قانون شارل Chres law ۱۱۷
قانون آمونتون ۱۱۹
مطالبی در مورد سیستمهای پنوماتیک ۱۲۳
انواع کمپرسورها ۱۲۷

مقدمه :
امروزه با توجه به اینکه در کشور عزیزمان قدمهای بزرگی در جهت صنعتی شدن برداشته شده است ، توانایی های علمی و تجارب فنی به عنوان بزرگترین پشتیبان صنایع مطرح خواهند بود .
تقریباً در اغلب کارخانجات و کارگاههای صنعتی ابزارها و دستگاههایی وجود دارند که در آنها از سیستمهای هیدرولیک پا پنوماتیک استفاده شده است . توانایی بکار گیری و نگهداری صحیح از این ماشین آلات افزایش عمر مفید آنها را در بر خواهد داشت ، لذا داشتن اطلاعات کافی از علم هیدرولیک و پنوماتیک و کاربرد این علوم می‌تواند در استفادة صحیح و نیز سرویس و نگهداری به موقع ماشین آلات مفید باشد.
از آنجائیکه هنوز به طور کامل توان ساخت قطعات و مجموعه های هیدرولیکی و پنوماتیکی با توجه به دقت بالای آنها در کشور ما وجود ندارند ، در این کتاب بیشتر به شناخت اجزاء سیستمهای هیدرولیک و پنوماتیک ، سرویس و نگهداری ، تعمیرات و طراحی مدار آنها پرداخته ایم . همچنین به دلیل کاربرد وسیعتر هیدرولیک در صنایع مختلف در بخش اول آشنایی ، کاربرد ، طراحی و سرویس و نگهداری سیستمهای هیدرولیک و پنوماتیکم با ارائه یک مثال کاملاً کاربردی و واقعی از یک سیستم پنوماتیک ، کاربرد ، اجزاء و طرز کار آن مورد بحث قرار گرفته است .
تعریف هیدرولیک
از آنجائیکه مایعات در هیدرولیک نقش اصلی را ایفا می‌کنند و نیز استفاده از این علم امکان انتقال نیرو ، حرکت و کنترل آنها را بدست می‌دهد می‌توان هیدرولیک را به صورت زیر تعریف نمود :
هیدرولیک علم استفاده از مایعات جهت انتقال و کنترل نیرو حرکت می‌باشد .

تاریخچه هیدرولیک
انسان کشاورزی را از کذشته های دور آغاز نمود و بعلت نیاز به مواد غذایی حاصل از آن نمی تواند ارتباط خود را با این حرفه قطع نماید . با توجه به اینکه کشاورزی وابستگی مطلق به آب داشته و استفادة بهتر از آب ، آبادانی و محصول بیشتری را در پی خواهد داشت ، انسانها همواره در پی یافتن راههایی برای استفاده بهینه از آب و انرژی آبی بوده اند . در قرن هشتم میلادی بشر موفق به کشف چرخ آبی گردید . بکارگیری چرخ‌ آبی توسط مصریان جهت آبیاری مزارع اولیة گامها در آشنایی و استفاده از علم هدرولیک بود . با این حال تا قرن ۱۶ میلادی هنوز قدمهایی جدی در این راه برداشته نشدده بود تا اینکه توریچلی دانشمند ایتالیایی توانست مقدار فشار اتمسفر را توسط بارومتر اندازه گیری نماید .
در قرن هفدهم میلادی یک دانشمند اروپایی به نام پاسکال قوانین اولیة هیدرولیک را پایه ریزی نمود . بر اساس قانون پاسکال فشار وارده بر هر نقطه از یک مایع محسوب به طور مساوی در تمام جهات منتقل شده و با نیروی مساوی بر روی سطح مساوی اثر می‌کند . به عبارت دیگر فشار وارده بر مایعات داخل ظروف بسته در تمام نقاط برابر است .

پرس های هیدرولیکی برای اولین بار بر پایة این قانون ساخته شدند . در قرن نوزدهم میلادی پرسهای هیدرولیک آبی اختراع شدند و در قرن بیستم میلادی هیدرولیک روغنی در صنایع به طور وسیعی مورد استفاده قرار گرفت .

مزایا و معایب سیستمهای هیدرولایکی روغنی
مزایای سیستم های هیدرولیک
۱) یادگیری و طراحی و نصب آسان قطعات هیدرولیک به دلیل استاندارد بودن آنها .
۲) تولید و انتقال نیروهای بزرگ توسط قطعات کوچک هیدرولیکی .
۳) افزایش عمر قطعات به دلیل استفاده از روغن در داخل سیستمهای هیدرولیک و کاهش میزان فرسایش .
۴) امکان بدست آوردن نیرو ، فشار ، گشتاور و سرعتهای غیر پله ای و یا اصطلاحاً داشتن تعداد بی نهایت سرعت ،‌ فشار و نیرو .
۵) انعطاف پذیری بسیار زیاد سیستم با استفاده از لوله و شلنگ ها .
۶) سرویس و نگهداری آسان و امکان کنترل سیستم توسط تعدادی فشار سنج و حرارت سنج .
۷) امکان تعویض جهت حرکت با سرعت زیاد .
۸) بکار گیری نیروی کم کارگری و امکان اتوماسیون کامل سیستم .
۹) اقتصادی بودن بکارگیری سیستمهای هیدرولیک .

معایب سیستمهای هیدرولیک
۱- در صورت استفاده از روغن نا مناسب و یا اشکال در طراحی مسیرها ، افت فشار و در نتیجه اطلاف انرژی وجود خواهد داشت .
۲- فشار در سیستم های هیدرولیک زیاد بووده و یه همین دلیل لوله و شلنگ های قوی و بست های بسیار دقیق جهت آب بندی مورد نیاز می‌باشد .
۳- به دلیل حساسیت بسیار زیاد سیستمهای هیدرولیک . وجود کوچکترین مقدار گرد و خاک ، زنگ زدگی و آشغال در داخل سیستم باعث خرابی آن می‌گردد .

فشار چیست ؟
درک مفهوم فشار به دلیل استفاده مکرر این کلمه در سیستمهای هیدرولیک دارای اهمیت بسیاری می‌باشد برای درک مفهوم فشار به مثالهای زیر توجه نمایید .
اگر بر روی یک لوله آب ، فشار سنجی را نصب کنیم و مسیر حرکت آب را باز نگاه داریم فشار سنج عدد صفر را نشان خواهد داد .
حال اگر دو عدد جک هیدرولیکی به مساحت سطح را توسط یک لوله به هم وصل نموده و یک وزنه ۱۰ کیلو گرمی را بر روش دستة یکی از جکها قرار دهیم فشارسنج ها مقادیر یکسانی برابر با یک کیلو گرم بر سانتی متر مربه را نشان خواهند داد .
در انتها ، اگر دو جک هیدرولیک به مساحت سطح مقطع و را توسط یک لوله به هم اتصال داده و یک وزنه ۱۰ کیلوگرمی را بر روی دستة جک اول قرار دهیم فشار قرائت شده بر روی هر فشارسنج به شرح زیر خواهد بود :
(فشار زمانی بوجود می‌آید که مقاومتی در برابر حرکت جریان وجود داشته باشد.)
از آنجائیکه درک مفهوم فشار فوق العاده مهم می‌باشد این قسمت را با دقت مطالعه فرمایید .
مثال۱ : شاید برای شما این اتفاق افتاده باشد که مار آشپزخانه ای را در دست گرفته و آن را در حوض آب به حرکت در آورده باشید . زمانیکه کار را از سمت تیز آن به حرکت در می‌آورید در مقایسه با زمانیکه آن را از سمت پهن آن به حرکت در می‌آورید نیاز به نیروی کمتری خواهد داشت .
در این مثال سه عامل نقش اساسی دارند :
۱- دست یا عامل تولید نیرو و حرکت ۲- سطح کارد ۳- وجود مایع
مثال ۲ : مسلماً افرادی که شنا می‌کنند این موضوع را کاملاً تجربه کرده‌اند که در عمق‌های مختلف آب ، پرده گوش آنها تحت فشار بوده و اگر شناگر سر خود را از آب بیرون آورد هیچ فشاری را بر روی پرده گوش خود احساس نمی کند . در این مثال نیز موارد زیر نقش اساسی را بر عهده دارند :
۱- سطح پرده گوش ۲- عمق آب ۳- وجود مایع
مثال ۳ : در سیلندر شماره یک با وجود اعمال نیرو بدلیل بسته بودن ظرف ، پیستون به سمت پایین حرکت نخواهد کرد ولی در سیلندر شماره دو در اثر افزایش نیروی بدنه ظرف از ضعیف ترین نقطه سوراخ شده و پیستون به سمت پایین حرکت می‌کند . در اینجا نیز عوامل زیر مؤثر می‌باشند :
۱- نیروی اعمالی ۲- سطح جک ۳- وجود مایع
مثال ۴ : شلنگ آبی به سمت یک توربین گرفته شده است . ذرات آب که دارای انرژی می‌باشند به سطح پرده های توربین برخورد کرده ، باعث حرکت توربین می‌گردند . عوامل مؤثر بر حرکت توربین عبارتند از :
۱- نیرو ( حاصل از انرژی جنبشی مایع ) ۲- سطح پره های توربین

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق