آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » هنر و گرافیک » دانلود مقاله وضعیت آموزش موسیقی در حیطه آموزش رسمی کشور

دانلود مقاله وضعیت آموزش موسیقی در حیطه آموزش رسمی کشور

وضعیت آموزش موسیقی در حیطه آموزش رسمی کشور
مقدمه
موسیقی، از جمله هنرهایی به شمار می‌رود شمار می‌رود که نقش یاری رسان آن به ذهن و روان انسان و تاثیرات آن بر افزایش اداراک و توانایی ذهنی افراد، بر کسی پوشیده نیست.موسیقی ، بی واسطه و مستقیما با روح انسانی پیوند بر قرار نموده و گوش جان او را لبریز می‌سازد.صدا به عنوان پدیده ای روانی، تاثیرات مختلفی را برانسان به جای نهاده و صداهای موزون و موسیقیایی به او آرامش اعطا کرده و اصوات ناهنجار نیز او را ناآرام می‌سازد. بشر از ازل به نوعی با این هنر، آشنا بوده، در طبیعت.ضربان قلب با ضرباهنگی خاص او را همراهی می‌کند، نغمه پرندگان و الحان مرغان خوش آواز مایة آرامش جان او می‌شده و او را به شنیدن اصوات موسیقایی نیازمند می‌ساخته است. امروزه انسان ها بی نیاز ازارضای حس زیبایی دوستی خود نیستند در این میان هنر موسیقی، از جمله هنرهایی بوده که همیشه انسان را به خود جلب می‌کرده است.در دنیای کنونی جایگاه آموزش موسیقی در نظام تعلیم و تربیتی ملل موفق در امر آموزش و پرورش ، جایگاهی تثبیت شده ، جدی و در خور تعمق و تفکر است. جایگاهی که مسئولان این نظام ، با جدیت آن را تثبیت کرده اند و بی کم و کاست آن را به اجرا در می‌آورند. با این شیوه حداقل نتیجه ایی که حاصل شده ، این است که شنوندگان خوبی برای شنیدن موسیقی جدی،هنری، علمی‌و …تربیت شده اند و فرهنگ شنیداری با علم به آنچه مورد مصرف قرار می‌گیرد، رشد نموده است. شاید در جامعه کنونی ما اجرای آموزش موسیقی به شیوه معین و هدفمند ، بتواند به وضعیت آشفته فرهنگ …
فهرست مطلب
مقدمه
شیوه های آموزش موسیقی پس از انقلاب
آموزش موسیقی در محدوده آموزش رسمی‌
دبستان نمونة علامه طباطبایی ( منطقه شش، آبان شمالی )
مدرسه راهنمایی نور ( منطقه شش آبان )
کتب آموزش هنر مدارس
هنرستان های وزارت ارشاد
مدرسه تطبیقی بین المللی پسران
پیشنهاد و طرح برای مدارس ایران
حاصل سخن

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق