آخرین مقالات

خانه » پاورپوینت » دانلود پاورپوینت طراحی و ساخت برج خنک کن فشرده با استفاده از شبکه های متخلخل و ارزیابی عملکرد آن

دانلود پاورپوینت طراحی و ساخت برج خنک کن فشرده با استفاده از شبکه های متخلخل و ارزیابی عملکرد آن

طراحی و ساخت برج خنک کن فشرده با استفاده از شبکه های متخلخل و ارزیابی عملکرد آن

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مجموعه پر کننده
سیستم توزیع آب (water distributors )
نوع Packing در برجهای خنک کننده
خصوصیات آکنه های مورد استفاده در برجهای پر شده
دو گروه آکنه ها
آکنه های منظم
آکنه های مشبک ( grid packs )
جنس آکنه ها
آکنه های فلزی
آکنه های پلاستیکی
بحث ونتیجه گیری

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق