آخرین مقالات

خانه » پاورپوینت » دانلود پاورپوینت آشنایی با تایر و استفاده بهینه از آن

دانلود پاورپوینت آشنایی با تایر و استفاده بهینه از آن

آشنایی با تایر و استفاده بهینه از آن

فهرست مطالب :
فصل اول : آشنایی با تایر و انتخاب مناسب
مواد تشکیل دهنده تایر۳
انواع ساختار تایر۴
ویژگی مهم تایرهای رادیال۵
اجزای اصلی تایر۶
نقش گل یا طرح آج۷
شاخص بار۱۳
شاخص سرعت۱۴
میزان باد مجاز۱۵
استانداردهای تایر۱۶
نسبت منظر۱۷
اندازه نویسی تایر۱۸
علائم منقوش روی دیواره تایر۲۰
فصل دوم : نگهداری و استفاده بهینه از تایر
نگهداری تایر۲۱
باد تایر و عیوب ناشی از کم بادی و فشار باد زیاد۲۲
فشار باد تایر در مواقع خاص۲۳
تنظیم سیستم تعلیق و شاسی۲۴
کستر و کمبر۲۶ و ۲۵
همگرایی و واگرایی چرخهای جلو۲۷
تغییر در اندازه رینگ و تایر۲۸
روش تعیین اندازه رینگ و تایر جدید-۲۹

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق