آخرین مقالات

خانه » پاورپوینت » دانلود پاورپوینت تکثیر مصنوعی ماهیان خاویاری

دانلود پاورپوینت تکثیر مصنوعی ماهیان خاویاری

دانلود پاورپوینت تکثیر مصنوعی ماهیان خاویاری

فهرست مطالب

تاسیسات مورد نیاز
مراح تکثیر ماهیان خاویاری
شناسایی مولدین
۱- مولدین ماده
۲- مولدین نر
ذخیره سازی مولدین
آماده سازی مولدین
مقدار هیپوفیز قابل تزریق در ۳گونه ماهی خاویاری
اسپرم گیری
تخمک گیری
لقاح مصنوعی
از بین بردن چسبندگی
انکوباسیون
دوره انکوباسیون تخم های ماهیان خاویاری
ظرفیت انکوباتور یوشنکو
میزان تلف شدن تخم ها در دوره انکوباسیون
مراقبت های لازم در دوره انکوباسیون
انتقال به ونیرو
حراست لارو ها
صید ، حمل و نقل و رهاسازی در دریا

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق