آخرین مقالات

خانه » پاورپوینت » دانلود پاورپوینت پروژه راهسازی انواع خرابی آسفالت و مرمت آنها

دانلود پاورپوینت پروژه راهسازی انواع خرابی آسفالت و مرمت آنها

::

توضیحات بیشتر در مورد دانلود پاورپوینت پروژه راهسازی -انواع خرابی آسفالت و مرمت آنها :

فهرست مطالب
مقدمه
انواع خرابی راهها و اصول مرمت آنها
خرابی راههای فاقد روکش
پروفیل عرضی نامناسب
زهکش های کناری نامناسب
موج افتادگی
گردو غبار
چاله
شیارهای طولی
مصالح سست
تعمیر و مرمت روسازی سطح شواره روک
یخبندان آبهای موجود در سطح معابر
ترک انقباض
ترک لغزشی
ترک انعکاسی
مصالح صیقل شده
کچل شدن رویه
عریان شدن مصالح
چاله
ترک پوست سوسماری
خرابی راههای با رویه بتن آرمه
خرابی راههای با رویه بتن آسفالتی
شیارهای طولی
نشست موضعی
تورم
موج افتادگی
قیر زدگی
شیوه های ایمن تعمیر و نگهداری در بزرگراهها
عوامل و موانع حادثه ساز در بزرگراهها
توقف تانکرهای آبرسانی در بزرگراهها
انواع نقایص و معایب راه های آسفالته
انواع ترک های راه های آسفالته
ترک های پوست سوسماری(موزائیکی)
ترک های تیغه ای
ترک های لبه ای
ترک های دو بندی(بین دوخط)
ترک چروکی
ترک های لغزشی
ترک تعریضی
انواع تغیر شکل راه های آسفالت
تغییر شکل شیاری راه های آسفالته
کنار رفتن و موجدار شدن آسفالت
نشست در راههای آسفالته
تورم در راه های آسفالته
پیدایش اضمحلال در راه های آسفالته
پیدایش چاله در راه های آسفالته
فرسایش راه آسفالته
ترک انعکاسی
منبع

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق